antropometriske vrijednosti

 • 1 Josip Broz Tito — Tito redirects here. For other uses, see Tito (disambiguation). Marshal Josip Broz Tito 1st President of Yugoslavia …

  Wikipedia

 • 2 Scout Law — Since the publication of Scouting for Boys in 1908, all Scouts and Guides around the world have taken a Scout Promise or oath to live up to ideals of the movement, and subscribed to a Scout Law. The wording of the promise and law have varied… …

  Wikipedia

 • 3 Savez Izviđača Crne Gore — Infobox WorldScouting name =Савез Извиђача Црне Горе image size =140px caption =Scout Association of Montenegro type = owner = age = headquarters = location = country =Montenegro coords = f date =19 November, 2006 defunct = founders = founder =… …

  Wikipedia

 • 4 Republic of Srpska Securities Commission — The Republic of Srpska Securities Commission ( sr. Комисија за хартије од вриједности Републике Српске or Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske ) is a financial services regulator in Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina. It is… …

  Wikipedia

 • 5 Natural and Cultural Heritage of Croatia — The Natural and Cultural Heritage of Croatia (Croatian Prirodna i kulturna baština Republike Hrvatske) comprises sites, monuments, goods and species of particular importance to the Republic of Croatia which are protected by national law. The… …

  Wikipedia

 • 6 Abundàncija — ž 1. {{001f}}mit. rimska božica, personifikacija obilja 2. {{001f}}(abundancija) pren. velika količina čega, obilje novca ili vrijednosti, mnogo stvari ili pojmova; obilnost, obilje, bogatstvo, množina čega ✧ {{001f}}lat …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 7 Balkánac — m (Bàlkānka ž) 〈G nca, N mn Balkánci, G Bàlkānācā〉 1. {{001f}}stanovnik Balkanskog poluotoka 2. {{001f}}(balkanac) pejor. onaj koji se u društvu ponaša sirovo, koji ne usvaja stil i vrijednosti života u Europi …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 8 agrègāt — m 〈G agregáta〉 1. {{001f}}neka složena cjelina sastavljena od dijelova 2. {{001f}}geol. relativno stabilan spoj čestica zemlje 3. {{001f}}građ. cjelina sastojaka koji čine smjesu žbuke ili betona (pijesak i šljunak) 4. {{001f}}ekon.… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 9 alternácija — ž 1. {{001f}}u kazališnom komadu, naizmjenično tumačenje dvaju glumaca iste uloge 2. {{001f}}(+ potenc.) izmjenjivanje, dviju (ili više) realizacija čega na istom mjestu 3. {{001f}}lingv. promjena [dijete – djeteta alternacija u riječima istoga… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 10 alterácija — ž 1. {{001f}}promjena na lošije; pogoršanje (ob. o promjeni vremena ili povišenju temperature tijela) 2. {{001f}}glazb. a. {{001f}}kromatska promjena ljestvičnog tona (npr. f u fis u C duru ili e u es u G duru) b. {{001f}}pov. u menzuralnoj… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 11 amortizácija — (∅, čega) ž 1. {{001f}}ekon. a. {{001f}}regulirano otpisivanje vrijednosti investirane imovine, smanjenje vrijednosti koje dolazi upotrebom b. {{001f}}nadoknada sredstava uloženih u proizvodnju ili u neko sl. poduzetništvo c. {{001f}}pravn.… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 12 amplitúda — ž 1. {{001f}}a. {{001f}}fiz. najveća udaljenost tijela koje se njiše od položaja ravnoteže (npr. klatna) [velika/mala ∼] b. {{001f}}raspon između dvije krajnje vrijednosti 2. {{001f}}pren. prostranstvo, širina, zahvat, opseg 3. {{001f}}sport u… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 13 antikvìtēt — m 〈G antikvitéta〉 starina umjetničke i povijesne vrijednosti (pokućstvo, novac, umjetnine, upotrebni predmeti i sl.); rijetkost …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 14 atmosféra — ž 1. {{001f}}meteor. plinoviti omotač Zemlje i drugih nebeskih tijela; ozračje 2. {{001f}}pren. situacija i okolnosti na nekom mjestu, okolina i način mišljenja [intelektualna ∼; radna ∼]; raspoloženje, ugođaj 3. {{001f}}fiz. stara jedinica za… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 15 ȁdekvātan — ȁdekvāt|an prid. 〈odr. tnī〉 koji odgovara po svojstvima, mjerama, vrijednosti itd. drugome ili onomu s čime se zamjenjuje, uspoređuje, nadoknađuje itd.; odgovarajući, jednak, jednakovrijedan, podudaran, primjeren, prikladan, razmjeran [∼na… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 16 bagatelizírati — (koga, što) dv. 〈prez. bagatelìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 ne uzimati u obzir prema zasluzi ili vrijednosti; podcijeniti/podcjenjivati, omalovažiti/omalovažavati, prezirati …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 17 banknóta — ž bank. papirna novčanica u mnogo većoj nominalnoj vrijednosti od osnovne novčane jedinice (npr. 100, 500, 1000); novčanica ✧ {{001f}}tal …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 18 bezvezàrija — bezvezàrij|a ž koještarija, trice i kučine, beznačajna stvar, glupa zamisao, projekt i sl. koji nema praktične, teorijske ni druge vrijednosti, ono što se ne može korisno upotrijebiti (a zamišljeno je tako da bi se moralo); ono što je bez veze… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 19 bȅznačājan — prid. 〈odr. jnī〉 1. {{001f}}koji nema značenja, koji ne znači mnogo po vrijednosti, koji nema važnosti; neznatan [∼ problem] 2. {{001f}}koji nema značaja, karaktera; beskarakteran (o osobi) [∼ čovjek] …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 20 bilànca — bilànc|a ž 〈G mn bìlāncā/bìlāncī〉 1. {{001f}}ekon. procjena imovinskog stanja ili financijskog poslovanja, iskazuje se uspoređivanjem vrijednosti aktive i pasive [∼a stanja]; bilans 2. {{001f}}ekon. shematski prikaz tog poslovanja za određeni… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika