amper-saat

  • 1amper saat — is., ti, fiz. Bir amper şiddetinde akım geçiren bir iletkenden bir saat içinde geçen elektrik miktarı …

    Çağatay Osmanlı Sözlük

  • 2saat — is., ti, Ar. sāˁat 1) Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası Karabalçıklı çiftliği kasabadan sıkı yürüyüşlerle bir saat çeker. R. N. Güntekin 2) Vakit, zaman Oyuncular meyus olmayarak gene saati… …

    Çağatay Osmanlı Sözlük

  • 3amper — is., fiz., Fr. ampère Elektrik akımında şiddet birimi Birleşik Sözler ampermetre amperölçer amper saat …

    Çağatay Osmanlı Sözlük