alustaa (taikina)

 • 1alustaa — • alustaa, esitellä, pohjustaa, valmistella …

  Suomi sanakirja synonyymejä

 • 2Tooth enamel — Labeled molar Latin enamelum Code TA …

  Wikipedia

 • 3Можжевельниково — Посёлок Можжевельниково Страна РоссияРоссия …

  Википедия

 • 4esitellä — • alustaa, esitellä, pohjustaa, valmistella …

  Suomi sanakirja synonyymejä

 • 5pohjustaa — • alustaa, esitellä, pohjustaa, valmistella …

  Suomi sanakirja synonyymejä

 • 6valmistella — • alustaa, esitellä, pohjustaa, valmistella …

  Suomi sanakirja synonyymejä

 • 7davinys — davinỹs sm. (3b) 1. kas duodama, dovana: Tavo dovanos tepasilieka tau, ir savo namų davinius duok kitam SkvDan5,17. Didžiausias davinys – penkios kapeikos MTtIV121. ^ Davinỹs kaip ant kelio radinys Slnt. 2. duodamas maisto kiekis, porcija:… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 8eisena — eĩsena sf. (1) 1. I ėjimas: Al to svieto eĩsena – minių minios! Skd. Geriausia eĩsena tai papieviais Vlk. Kol apvaikščios – turia ans eĩsenos šmotą KlvrŽ. Veikiai išgirsta svetimo žmogaus eiseną M.Valanč. 2. ėjimo būdas, eigastis: Lengvì… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 9gerinti — gẽrinti ( yti), ina, ino K, Š 1. tr. geresnį daryti, taisyti, tobulinti: Gẽrinu lauką J. Žemė buvo gerinama kas metai rš. Gẽrina kiaulių ėdesį Dkš. Gẽrinti valgį pridedant taukų J. Geru paveikslu reikia gẽrinti žmones A.Baran. Mes… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 10gorė — 2 gõrė (vok. Gare?) sf. (2), gorė̃ (4) J, Jrb 1. Lex39, [K] valgykla; smuklė. 2. J.Jabl, Krok indas su žarijomis pasišildyti ar bitėms smilkyti: Bobos padėjo apsidaryti, o kitos taisė gorę, sparną, rėčius (taisėsi eiti bičių žiūrėti) Žem. 3.… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 11pėda — 1 pėdà sf. (3), pėda (1) 1. apatinė kojos dalis, letena: Žengia ne pentimi, bet visa pėda lygiai rš. Basos pėdos NdŽ. Pėdytės [vaiko] į vidų įsuktos, bet jis stovi I.Simon. Nuog viršaus galvos net ik pėdai kojos DP178. Ka šokau, net par pėdas… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 12taikinti — ( yti K; N), ina, ino KBII190, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ; SD451, N, Sut, I, L, LL52 žr. taikyti: 1. Taikino taikino i pataikė – nūdaužė tą gumbą DūnŽ. Taikinau taikinau, pilkam sakalėliui taikinau rš. 2. Taikinsma aukščiau pakelti [žambį], toliau arti… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 13taikočia — taikočià sf. (2); MŽ460, N, [K], L, Rtr, KŽ: Lentelė, su kuria mūrininkai taikina, lygina sieną tinkavodami, bus taikočia J …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 14taikstytojas — taikstytojas, a smob. (1) kas taiksto, taikina, šalina nesutarimus: Dėl savo teisingumo tėvas visados buvo kviečiamas į taikstytojus ar liudininkus rš …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 15tarpininkas — 2 tarpininkas ( inykas; SD280), ė smob. (1) K, DK65, tarpiniñkas (­inỹkas Slm) (2) 1. SD1134, H, R307, MŽ410, Sut, N, I, Š, L, LL170, DŽ, NdŽ, KŽ kas taikina, derina susiginčijusius, susipykusius: Tarpininkas pritaria žodį ir po vienu, ir po… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 16vieninti — viẽninti ( yti), ina, ino [K], KŽ; Sut, S.Dauk 1. žr. vienyti 2. | refl.: Vieninas jau miškai, susvienina in krūvą Srj. 2. refl. žr. vienyti 3 (refl.): Per kurį (sakramentą) pirm su Christumi, paskuito su Bažnyčia jo vieninamės ir tikrai tampame …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 17vėsinti — vėsìnti ( yti K; N), ìna, ìno I, K, Rtr, vė̃sinti, ina, ino, vė•sinti Dk; N caus. vėsti: 1. MŽ Jūra vėsìna klimatą DŽ. Rudens vėjas vis labiau vėsino kambarėlį rš. 2. R234, MŽ312, D.Pošk, Sut, N, M, BŽ86, ŠT114, DŽ, NdŽ Strovą karštą vėsìnk …

  Dictionary of the Lithuanian Language