alotropowy

  • 1 alotropowy — chem. «odnoszący się do alotropii, związany z alotropią» Odmiany alotropowe węgla. ∆ Przemiana alotropowa «przemiana jednej odmiany alotropowej w inną pod wpływem zmiany ciśnienia i temperatury» …

    Słownik języka polskiego