aladil

  • 1aladil — I (Qazax) hiylə ◊ Ala dilə tutmax – aldatmaq. – Üşağı ala dilə tutuf, qarpızın yaxşısını seçif II (Salyan) ikidilli, tez tez sözünü dəyişən. – Nəsib aladil adamdu …

    Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti