aktywacja

  • 1 aktywacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} wzmaganie, wzbudzanie działania lub zdolności działania ciał chemicznych, organizmu itp. <fr.> {{/stl 7}} …

    Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • 2 aktywacja — ż I, DCMs. aktywacjacji, blm chem. fiz. «wzmaganie, pobudzanie działania albo zdolności działania» ∆ Aktywacja promieniotwórcza «wzbudzenie promieniotwórczości w substancjach nieaktywnych w rezultacie reakcji jądrowych» ∆ Energia aktywacji «ilość …

    Słownik języka polskiego

  • 3 aktywacyjny — przym. od aktywacja ∆ Analiza aktywacyjna «metoda analizy chemicznej polegająca na przemianie atomów oznaczanego pierwiastka w atomy promieniotwórcze i oznaczanie ich zawartości metodami fizycznymi» …

    Słownik języka polskiego