abrazja

  • 1 abrazja — ż I, DCMs. abrazjazji 1. zwykle blm, geol. «proces niszczenia brzegów mórz i dużych jezior spowodowany ciągłymi uderzeniami fal i tarciem niesionych przez nie głazów, żwiru i piasku» ∆ Abrazja rzeczna «niszczenie koryta rzeki przez niesione… …

    Słownik języka polskiego

  • 2 АБРАЗИЯ — механическое разрушение берегов морей, озёр, рек и водохранилищ волнами (Болгарский язык; Български) размиване; абразия (Чешский язык; Čeština) abraze (Немецкий язык; Deutsch) Abrasion; Abtragung (Венгерский язык; Magyar) abrázió (Монгольский… …

    Строительный словарь

  • 3 abrazyjny — przym. od abrazja (zwykle w zn. 1) ∆ geol. Platforma abrazyjna «płaska powierzchnia na brzegu morskim, lekko nachylona w kierunku morza, od strony lądu ograniczona klifem, powstała wskutek abrazji» …

    Słownik języka polskiego