әумесер

 • 1 дәйіс — сын. жерг. Әумесер, делқұлы …

  Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • 2 әуескі — (Сем., Ұрж.) жынды, әумесер. Сендей ә у е с к і г е қайдан жолықтым екен (Сем., Ұрж.). қ. әугіп адам, әуекей, әулекей, әумәсір, әуміш …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 3 әуміш — (Түрікм., Красн.) әумесер, есерсоқ. Ақылсыз ә у м і ш тап болса, Атасын таптап құл етер (Түрікм., Красн.). Мендей есалаң, ә у м і ш, ашық ауыз қатын жоқ шығар жер бетінде (Ө. Қан., Құд., 224). қ. әугіп адам, әуекей, әуескі, әумәсір, әулекей …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 4 әумәсір — (Сем., Шұб.) әумесер, есерсоқ. Олардың өзі ә у м ә с і р болған ба? (Сем., Шұб.). қ. әугіп адам, әуекей, әуескі, әуміш, әулекей …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 5 иманмасы — (Қост., Жанг.) әумесер, алаңғасар; бәдік. Қали аузына келгенін қайтармай айтатын и м а н м а с ы л а у адам (Қост., Жанг.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 6 тенік — (Монғ.) жынды, ақымақ, әумесер, есерсоқ. Жұмыс істемей арақ ішіп т е н і к боп кетіпті (Монғ.). [Монғолша тэнэг ақымақ, ақылсыз, тэнэг хэрэг ақымақтық (Қаз. монғ. сөз., 1977, 22)] …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 7 әупірім — сын. жерг. Құтырған, есірген. Оның үстіне осынау ышқынып соғып тұрған ә у п і р і м желден, өкірген теңізден, өкіректеген әумесер толқындардың гүрілінен құлағы бітіп қалды (Ә. Нұрпейісов, Соңғы., 290) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 8 дәңгесер — сын. Ақымақ, әумесер, есуас …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 9 қайыс — айыл. Жалпақ қайыстан жасалған айыл; тартпа. Қ а й ы с а й ы л көбінесе қайыс таспадан жалпақтап тілініп, қабатталып жасалады (Қаз. этнография., 1, 99). Қайыс бұттанды. Бұты қайысша созылды. Бекіністің әумесер әскері болса: жете алмаса да, арық… …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 10 ұртоқпақ — зат. Шаш ал десе, бас алатын, әумесер, есерсоқ; ұр да жық. Әйтпесе әулекі әумесерлік, бажылдақ байбалам, ұ р т о қ п а қ ұраншылдықтың істі қалай насырға шаптыратыны да көрмейбілмей жүрген жәйт емес (Ә.Нұрпейісов, Соңғы., 457). Тезек төре сойылын …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі