үзеңә үзең хезмәт күрсәтү кибете

  • 1кооперация — 1. Бер үк хезмәт процессында яки хезмәтнең үзара бәйләнгән төрле процессларында күп кешеләрнең бергәләп эшләүләренә нигезләнгән хезмәт оештыруның бер формасы 2. Промысел, сәүдә, авыл хуҗалыгы һ. б. ш. эшләрне бергәләп алып бару өчен материал яки… …

    Татар теленең аңлатмалы сүзлеге