қатар түзеп жүру

  • 1пішентайлағыш — зат. Пішен тайлайтын машина. Әдетте п і ш е н т а й л а ғ ы ш т ы көргенде соңында пішендерді жинап, үйіп жүретін жұмысшылар болушы еді. Мұнда ондай адамдар жоқ. Тайлар қатар түзеп қалып жатыр (Коммунистік еңбек, 01. 06. 1969) …

    Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі