эш хакы тарифлары

 • 1Колобыр — Село Колобыр Колобър Страна БолгарияБолгария …

  Википедия

 • 2Сибирский 1-й казачий полк — У этого термина существуют и другие значения, см. 1 й полк. 1 й Сибирский казачий Ермака Тимофеева полк Годы существования 1808 1919 Страна Тип казач …

  Википедия

 • 3айлык — с. 1. Күпмедер айга җитәрлек 2. Бер ай эчендә үтәлергә тиешле, бер айга билгеләнгән а. план 3. Күпмедер айга сузыла торган өч а. курслар 4. Туганнан соң күпмедер ай яшәгәнлек тур. сөйләгәндә кулл. биш а. бала. Нәр. б. үсү вакытын билгеләү өчен… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 4әйбәт — с. 1. Уңай сыйфатларга яки кирәкле үзенчәлекләргә ия булган; яхшы, киресе: начар. Һава, көннең торышы тур. Рухи халәт тур. кәефе әйбәт. Бөтен, файдаланырга яраклы. рәв. Җиренә җиткереп, яхшы итеп бик әйбәт сыйладылар 2. Югары сыйфатлы; затлы… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 5бәһа — иск. и. 1. Әйберне сатканда яки алганда сорала яки бирелә торган акча сумасы; әйбернең акчалата хакы. Әйбернең акчалата тулаем кыйммәте 2. Аерым эш төрләре буенча түләү, эш хакы 3. Билге (мәктәптә) 4. Нәр. б. әһәмияте, кыйммәте турындагы фикер,… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 6бәя — иск. и. 1. Әйберне сатканда яки алганда сорала яки бирелә торган акча сумасы; әйбернең акчалата хакы. Әйбернең акчалата тулаем кыйммәте 2. Аерым эш төрләре буенча түләү, эш хакы 3. Билге (мәктәптә) 4. Нәр. б. әһәмияте, кыйммәте турындагы фикер,… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 7бәясезләнү — Бәясе, хакы бик төшү, үтә арзанлану …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 8вазифа — 1. Үтәлергә тиешле эш, өскә йөкләнгән бурыч 2. Үзеннән алдагы исем белдергән әйбер яки кеше функциясен башкару, алар урынына хезмәт итү ана вазифасы 3. Берәр оешмада хезмәт һәм шуңа бәйле бурычлар 4. иск. Эш хакы аена 10 15 тәңкә вазифа өчен …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 9ведомость — 1. Нин. б. фактик белешмәләр исемлеге эш хакы түләү ведомосте …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 10икмәк — Ачы камырдан мичтә пешерелгән азык 2. Ашлык. Үсеп утырган иген 3. күч. Гомумән ашамлык, азык 4. күч. Яшәү, көн күрү чарасы; эш хакы халыкка эш бар, икмәк бар 5. диал. Кәрәздәге чаршын. ИКМӘК АГАЧЫ – Крахмалга бай җимешләре пешерелеп, кыздырылып… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 11икмәкле — с. 1. Икмәккә (2) бай 2. күч. Бай, киң тормышлы кешегә карата әйтелә 3. күч. Эш хакы булган, яшәргә чарасы булган. Табышлы, төшемле и. урын …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 12ипи — Ачы камырдан мичтә пешерелгән азык 2. Ашлык. Үсеп утырган иген 3. күч. Гомумән ашамлык, азык 4. күч. Яшәү, көн күрү чарасы; эш хакы халыкка эш бар, икмәк бар 5. диал. Кәрәздәге чаршын. ИКМӘК АГАЧЫ – Крахмалга бай җимешләре пешерелеп, кыздырылып… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 13исәп — I. 1. Бериш нәрсәләрнең гомуми саны, микъдары 2. Билгеле сандагы нәрсәләр арасында, составында булуны белдерә шул и. тән 3. Нәр. б. санын, микъдарын билгеләү нәтиҗәсе минем и. кә караганда. Спорт уеннары нәтиҗәсе 1:0 исәбе белән 4. Норма гектарга …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 14исәп-хисап — I. 1. Берәр нәрсәнең саны, исәбе, күпмелеге 2. Исәпләү, санау эшләре 3. Сакланган товарларның күпме калганын барлау эше. Керем чыгымны санап, барлап алып баруга кагылышлы 4. Үзара акчалата яки әйберләтә алыш биреш 5. Эш хакы түләү эше 6. күч. Ике …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 15йолку — 1. Тамырланып үсеп утырган берәр нәрсәне тартып чыгару яки тамыры белән өзеп алу. Урыныннан тартып, каерып чыгару, кубару 2. Кискен хәрәкәт белән тарту, тартып алу. Беркетелгән яки тегелгән нәрсәне тартып өзү, өзеп чыгару. күч. Коткару, йолу бу… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 16карточка — 1. Кечерәк кенә дүрт почмаклы кәгазь яки катыргы кисәге, картотека кәгазе 2. Дүрткел кәгазьгә төшерелгән фотография (фотокарточка) 3. Кешенең исем фамилиясе һ. б. ш. язылган яки аның билгеле бер продукт, әйбер алырга хакы белдерелгән талоннардан… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 17мирасчы — 1. Мирас алучы яки мирас алырга хакы булган кеше 2. күч. Кем. б. эшчәнлеген дәвам иттерүче …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 18наряд — 1. Берәр эшне үтәр өчен язма рәв. яки телдән бирелгән боерык, күрсәтмә 2. Эшнең характеры һәм күләме күрсәтелгән, эш хакы түләү өчен нигез булып торган документ. Шулай ук товар, йөк һ. б. ш. алу, җибәрү өчен бирелгән документ 3. Хәрби хезмәткәр… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 19номинал — Кыйммәтле кәгазь, кәгазь акча һәм товарларның өстенә язып куела торган хакы …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 20оклад — Билгеле бер хезмәткә даими түләнә торган эш хакы күләме; эш хакы …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге