эш хакы тарифларын билгеләү

 • 1билгеләнү — 1. (Билгеләү) 2. Нин. б. фактлардан, хәлләрдән килеп чыгу, шулар белән аңлатылу, ачыклану 3. Ачыклану, беленү 4. Аталу, багышлану …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 2билгеләү — 1. Билге, тамга салу. Нин. б. билгесе белән хәтердә калдыру 2. Нин. б. максат белән атап, аерып, бүлеп кую. Кемнең дә булса карамагына, җаваплылыгына, файдалануына бирү, тапшыру 3. Нәр. б. микъдарын яки вакыт күләмен аныклау, шуны рәсмиләштерү… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 3билгеләмә — 1. Нәр. б. төп характерын, асылын, эчтәлеген ача торган кыска һәм төгәл итеп әйтелгән тәгъбир 2. Тамга, билге …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 4айлык — с. 1. Күпмедер айга җитәрлек 2. Бер ай эчендә үтәлергә тиешле, бер айга билгеләнгән а. план 3. Күпмедер айга сузыла торган өч а. курслар 4. Туганнан соң күпмедер ай яшәгәнлек тур. сөйләгәндә кулл. биш а. бала. Нәр. б. үсү вакытын билгеләү өчен… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 5исәп — I. 1. Бериш нәрсәләрнең гомуми саны, микъдары 2. Билгеле сандагы нәрсәләр арасында, составында булуны белдерә шул и. тән 3. Нәр. б. санын, микъдарын билгеләү нәтиҗәсе минем и. кә караганда. Спорт уеннары нәтиҗәсе 1:0 исәбе белән 4. Норма гектарга …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 6хезмәт — 1. Кешедән акыл яки физик көч таләп итә торган максатлык эшчәнлек, эш 2. Шундый эш нәтиҗәсе буларак фәнни, әдәби яки сәнгать әсәре 3. Көч, энергия әз хезмәт түкмәдем. Тырышлык 4. Эш (урыны) , вазифа директорлык хезмәтеннән тыш укыта да 5. Армиядә …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 7Tatarstan — This article is about the republic in Russia. For the ship, see Gepard class frigate. Republic of Tatarstan Республика Татарстан (Russian) Татарстан Республикасы (Tatar)   Republic …

  Wikipedia

 • 8Колобыр — Село Колобыр Колобър Страна БолгарияБолгария …

  Википедия

 • 9Сибирский 1-й казачий полк — У этого термина существуют и другие значения, см. 1 й полк. 1 й Сибирский казачий Ермака Тимофеева полк Годы существования 1808 1919 Страна Тип казач …

  Википедия

 • 10абсолют — Идеалистик философиядә: галәмнең мәңгелек, үзгәрмәс, беренчел нигезе – рух, идея; диндә: алла, тәңре. с. Үзгәрми торган, үзгәрешсез. АБСОЛЮТ ЗУРЛЫК – Математикада: + һәм – билгеләреннән башка алынган зурлык. АБСОЛЮТ КҮПЧЕЛЕК – Иң зур күпчелек.… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 11авырлык — 1. Әйбернең үлчәүгә салып билгеләнә торган үзлеге 2. Авыр булу, җиңел булмау. Кыенлык, мәшәкать, катлаулылык, кайгы, газап, зур борчу тормыш авырлыгы 3. Күтәрү өчен спорт җиһазы а. күтәрү ярышлары 4. Җирнең тарту көче, тарту үзлеге а. сыз… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 12адрес — 1. Почта аша җибәрелә торган конверт, посылка, бандероль һ. б. ш. ның тышында кая һәм кемгә тапшырылырга тиешлеген күрсәткән язу. Хатлар һ. б. җибәрү урынын белдергән шартлы билге электрон адрес. Берәр кешенең яшәү урыны яки оешма урнашкан урын 2 …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 13ае-көне белән — Үз вакытында, срогы җиткәч тә. АЕ КӨНЕ ҖИТҮ – Билгеләнгән вакыт җитү …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 14аеру — 1. Бөтенне яки тоташ нәрсәне ике яки берничә кисәккә, өлешкә бүлү, ике яки берничә итү 2. Ике яки берничә нәрсә арасында чик булдыру; әйберләрне бүлеп кую. Төркем булып бергә торган әйберләр яки кешеләр арасыннан юл яру, як якка тайпылдырып, ачык …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 15азимут — 1. астр. Меридиан яссылыгы белән берәр планета аша үтә торган вертикаль яссылыклар арасындагы почмак 2. Бирелгән юнәлеш белән төньякка таба булган юнәлеш арасындагы почмак. Җир өсте яссылыгы буенча карта һәм компас ярдәмендә билгеләнгән хәрәкәт… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 16академик — I. и. 1. Академиянең (1) гамәли әгъзасы 2. Нин. б. академиягә сайланган галим, рәссам, скульптор һ. б. ш. кешеләрнең гыйльми исеме. II. АКАДЕМИК – с. 1. Академиягә бәйләнешле, шуңа караган 2. Академизм (2) принципларына иярә торган 3. күч.… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 17акватория — и. Берәр максат белән билгеләнгән һәм җиһазланган су участогы, мәйданы …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 18акканлылык — ЛЕЙКЕМИЯ – Кан составында ак кан шарчыкларының (лейкоцитларның) бик күбәюе белән билгеләнә торган авыру …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 19аккредитация — (АККРЕДИТАЦИЯЛӘҮ) – 1. Катнашу мөмкинлеге чикләнгән һәртөрле чараларга журналистларның һ. б. ш. кешеләрнең катнашуын рәсми билгеләү 2. Дипломатик вәкил итеп билгеләү 3. фин. Вәкаләт бирү (берәр кешегә акча алу яки сәүдә эшләре башкару өчен вәкил… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 20акча — 1. Дәүләт тарафыннан чыгарылган, сату алуда әйбер бәясенең үлчәве булып хезмәт итә торган металл һәм кәгазь билгеләр 2. күч. Капитал; байлык …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге