чэтым чэтжъыехэр къырищыгъэх

  • 1къырищыгъ — (къырещы) лъыI. 1. вывел, а, о ЛIыжъыр кIалэм унэм къырищыгъ 2. перевел, а, о; перевез, ла, ло; привез, ла, ло (из за) Пхъэр мэзым къырищыгъ 3. вывела Чэтым чэтжъыехэр къырищыгъэх …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ