чинап җибәрү

  • 1 шыңшу — 1. Чинау, чинап елау (эт тур.) 2. Зарлану, сукрану, сукранып сөйләшү. Елау, кәефсезләнү (бала тур.) 3. Тавышны күтәрмичә, борын астыннан гына, әкрен генә җырлау …

    Татар теленең аңлатмалы сүзлеге