чиксез зур бәя

 • 1чиксез — с. 1. Күзгә күренеп торган чикләре булмаган, чикләре бик ерак булган 2. Гадәттән тыш, чамадан тыш. Бик күп. рәв. Бик, үтә чиксез зур дан алган 3. Чагылышы, көче ягыннан гадәттән тыш булган. рәв. Бик нык, гадәттән тыш 4. мат. Өзлексез үзгәрткәндә… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 2иксез-чиксез — с. 1. Нык дәрәҗәдә зур, киң, озын, чикләре күренмәгән яки булмаган, очсыз кырыйсыз 2. күч. Бик күп, санап бетергесез …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 3төпсез — с. 1. Төбе төшкән яки тишек 2. күч. Төбе күренмәслек тирән, бик тирән. Очсыз кырыйсыз, иксез чиксез 3. күч. Бетмәс төкәнмәс, бик зур, бик көчле төпсез кайгы 4. күч. Беркайчан да тулмый торган төпсез кесә 5. күч. Нигезсез, дәлилсез, чынбарлыкка… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 4чикләнгән — (ЧИКЛӘНГӘНЛЕК) – с. 1. Артык зур булмаган, күп булмаган 2. күч. Тар карашлы, тар фикерле; тар (караш, фикер тур.) 3. мат. Билгеле бер шартларда чиге булган, билгеле бер зурлыктан артмаган ч. зурлык. ЧИКЛӘНМӘГӘН – с. 1. Бернинди чикләр, кысалар… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге