чара эзләү

  • 1 им — 1. Ырым, им том. Дәва, шифа 2. күч. Әмәл, чара 3. Кирәкле, мәҗбүри тип тигез булуы им түгел 4. күч. Им өчен, Имгә эзләсәң дә, Имгә дә һ. б. тезмәләр белән килгәндә: бик аз гына да, бөтенләй, бернинди дә, бернигә дә имгә яраксыз. ИМ ИМЛӘҮ – Чиргә… …

    Татар теленең аңлатмалы сүзлеге