чарасына керү

  • 1 чара — I. 1. Нин. б. максатка ирешү өчен кулл. тор. эш хәрәкәт яки эш хәрәкәтләр җыелмасы. Кемгә дә булса тәэсир итү яки кемне дә булса җәзалау йөзеннән ясала торган эш хәрәкәт 2. Берәр максатка ирешү, берәр эш хәрәкәт башкару өчен хезмәт итә торган… …

    Татар теленең аңлатмалы сүзлеге