цiэ сказуемэ къызэрыкiу

 • 1цIэ — I (цIэр, цIэхэр) 1. имя ЦIыфыр къызыхъукIэ фаусрэр ары ЦIэ фаусыгъ Аслъан хъулъфыгъацI Нагъу бзылъфыгъацI ЫцIэм фэдэр ышъхь 2. название КъэлацIэ, псыхъуацIэ, хьацIэ, къоджацI, уцыцIэ, чъыгыцIэ, псэушъхьэмэ ацI Уцымэ ацIэхэр угъоигъэн фае II (цIэр …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 2металл — (металлыр, металлхэр) металл Химическэ веществэ къызэрыкIу (джащ фэдэуи сплав) лыдэу, пфытэн плъэкIэу, шIэхэу плъэу щытыр ары Металл шIуцIэхэр: чугун, щылыч; шъо зиIэ металлхэр: гъофы, гъуаплъэ, нэмыкIхэри; металл онтэгъухэр: гъучIы, гъуаплъэ;… …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 3солдат — (солдатыр, солдатхэр) солдат Дзэ къулыкъушIэ къызэрыкIу Солдатхэр блэкIых …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 4тыригъэнагъ — (тырегъанэ) езгъ. 1. оставил, а, о за ним ЦIэ фишIыгъ Янэ икIалэ а цIэр тыригъэнагъ 2. застрял, а, о из за него, по его вине Къуашъор ныджым тыригъэнагъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 5фиусыгъ — (феусы) лъыI., фэшI. 1. назвал, а, о (его); дал ему имя ЦIэ фишIыгъ Пшъашъэм Нэфсэт цIэу фиусыгъ 2. сочинил, а, о про него Фызэхилъхьагъ Орэд фиусыгъ ◊ ПцIы фиусыгъ обманул, а, о его …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 6фиусыгъэр — (фиусырэр) зыгъ. прич. 1. названный; то, чем назвали Ащ кIалэм цIэу фиусыгъэр цIэ дах Ащ орэдэу фиусыгъэр орэд дах 2. сочиненный, ая, ое про него Орэдэу фиусыгъэр агу рихьыгъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 7цIэлый — (цIэлыер, цIэлыехэр) кличка ЦIэ шъхьаф, цIэ гуадз ЦIэу иIэм фэшъхьафэу цIэлые иI …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ