цiэ сказуемэ зэхэт

 • 1цIэ — I (цIэр, цIэхэр) 1. имя ЦIыфыр къызыхъукIэ фаусрэр ары ЦIэ фаусыгъ Аслъан хъулъфыгъацI Нагъу бзылъфыгъацI ЫцIэм фэдэр ышъхь 2. название КъэлацIэ, псыхъуацIэ, хьацIэ, къоджацI, уцыцIэ, чъыгыцIэ, псэушъхьэмэ ацI Уцымэ ацIэхэр угъоигъэн фае II (цIэр …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 2ансамбль — (ансамблыр, ансамбльхэр) ансамбль Къэшъоным, орэд къэIоным, пщынэеоным фэгъэсэгъэ куп зэхэт Адыгэ ансамблыр …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 3зэхэтыгъ — (зэхэты) зыпI. гл. продолжался, лась, лось Зэхахьи зэхэтыгъ Джэгур бэрэ зэхэтыгъ ЗэIукIэр джыри зэхэт Колхозыр зэхэт …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 4квартир — (квартирэр, квартирэхэр) квартира Фэтэр чIэсынхэм тегъэпсыхьэгъэ унэ зэхэт Ащ квартирэ дэгъу иI Ар квартиракIэм чIэхьажьыгъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 5комбинат — (комбинатыр, комбинатхэр) комбинат Производствэ зэфэшъхьаф зэхэт Консерв комбинат …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 6пырыпыцу — (пырыпыцур, пырыпыцухэр) чапыжник Кондэ шъхьандэ зэхэт мэз Мэз пырыпыцум мэзчэтыр хэлъэдэжьыгъ ◊ Мэз пырыпыцу чащоба …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 7тыригъэнагъ — (тырегъанэ) езгъ. 1. оставил, а, о за ним ЦIэ фишIыгъ Янэ икIалэ а цIэр тыригъэнагъ 2. застрял, а, о из за него, по его вине Къуашъор ныджым тыригъэнагъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 8фиусыгъ — (феусы) лъыI., фэшI. 1. назвал, а, о (его); дал ему имя ЦIэ фишIыгъ Пшъашъэм Нэфсэт цIэу фиусыгъ 2. сочинил, а, о про него Фызэхилъхьагъ Орэд фиусыгъ ◊ ПцIы фиусыгъ обманул, а, о его …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 9фиусыгъэр — (фиусырэр) зыгъ. прич. 1. названный; то, чем назвали Ащ кIалэм цIэу фиусыгъэр цIэ дах Ащ орэдэу фиусыгъэр орэд дах 2. сочиненный, ая, ое про него Орэдэу фиусыгъэр агу рихьыгъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 10цIэлый — (цIэлыер, цIэлыехэр) кличка ЦIэ шъхьаф, цIэ гуадз ЦIэу иIэм фэшъхьафэу цIэлые иI …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ