хэгъакiэ

  • 1 хэгъакIэ — (хэгъакIэр, хэгъакIэхэр) некогда большое адыгское племя, занимавшее окрестности крепости Анапа Адыгэ лъэпкъмэ ащыщэу Анапэ дэжь щысыгъ, заомрэ емынэмрэ якIодылIэхи 1912 рэ илъэсым щыублагъэу лъэпкъ шъхьаIэу щытыжьэп. ХэгъакIэм япщэу пщы… …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.