хъумакiуэ пашэ

  • 1пашэ — (пашэр, пашэхэр) паша Тыркуемрэ Мысырымрэ нахьыпэм яIэгъэ генерал титул Мустафа Кемал пашэм Тырку республикэр ыгъэпсыгъ …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ