төрле җенесле чәчәкләре бер үк төптә була торган үсемлек турында

 • 1колония — 1. Империалистик дәүләт тарафыннан көчләп басып алынган һәм эксплуатацияләнә торган ил 2. Икенче дәүләттән, өлкәдән күчеп килгән кешеләр яши торган урын (авыл, шәһәрчек, квартал) 3. Нин. б. чит шәһәрдә, чит дәүләттә яши торган якташларның… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 2чагым — МИРАЖ – 1. Атмосфераның төрле катлаулары төрлечә җылыну аркасында ачык һәм тын һавада була торган күренеш: офык артындагы нәрсәләр һавада чагылып күренәләр 2. күч. Хыял; аңда, хыялда тудырылган нәрсә …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 3бер — I. 1. 1 саны һәм цифры. Шул сан исәбендәге микъдар. Парның сыңары 2. Үзе генә, бердәнбер, ялгыз 3. Фигыль алдыннан килгәндә: бер тапкыр 4. бер тиен дә бирмәде 5. бик көр, көтүдә бер сыер 6. кергән бере бетә тора 7. с. күңелләр бер булса... шәһәр… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 4алла — и. 1. Ислам динендә бар һәм бер дип таныла һәм табыныла торган затның исеме; Тәңре, Хода. Мәҗүсилек чорында төрле өлкәләргә караган илаһи көч ут алласы, су алласы. күч. Табыну әйберсе синең аллаң – акча иде 2. күч. Бер диарә кешеләрнең табыну… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 5аллаһ — и. 1. Ислам динендә бар һәм бер дип таныла һәм табыныла торган затның исеме; Тәңре, Хода. Мәҗүсилек чорында төрле өлкәләргә караган илаһи көч ут алласы, су алласы. күч. Табыну әйберсе синең аллаң – акча иде 2. күч. Бер диарә кешеләрнең табыну… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 6ассортимент — Сәүдәдә яки предприятиедә төрле сортлы әйберләр, товарлар җыелмасы. Бер үк төрле, ләкин төрле сорттагы әйберләр җыелмасы …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 7база — 1. мах. Базис (1) 2. Нигез, җирлек, кирәкле шартлар. Процесс, үсеш, иҗат өчен чыганак булып хезмәт итә торган матди яки рухи байлык 3. Чимал әзерләүче яки продукт җитештерүче экономик район, предприятие, хуҗалык тармагы 4. Төрле кыйммәтләр, товар …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 8бүтән — 1. Башка, икенче бер. хәб. Нык аерылып торган, бөтенләй икенче төрле син хәзер бүтән инде 2. рәв. Моннан ары бүтән килмик. Моннан соң, башка вакытта җыр бүтән кабатланмады 3. бәйл. Икенче берәүдән яки берәр нәрсәдән тыш, башка бүтән кешесе юк …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 9җиһаз — 1. Йорт кирәк ярагы, өй эчендәге һәртөрле савыт саба, мебель һ. б. 2. Берәр эш өчен кирәк булган әйберләр (машина, прибор һ. б.) , кораллар, эш кирәк яраклары. Уку укыту процессында файдаланыла торган күрсәтмә әсбап, прибор дәрес өчен җиһазлар… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 10җыен — I. 1. Нин. б. мәсьәләне хәл итү өчен җыйналган җәмәгать җыелышы. Митинг ... җыенда да чыгып сөйләгән ди 2. диал. Элек: бер төркем авылларда гадәттә сабан эшләре беткәч үткәрелә торган бәйрәм, ул һәр төркем авылда берәр атна булып, айдан артык… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 11ике — 2 саны, микъдары цифры. Икеле (3). ИКЕ БАШЛЫ МУСКУЛ – Калак сөягенә һәм беләк сөягенә тоташкан мускул; бицепс. ИКЕ КАНАТЛЫЛАР – Бер пар канатлары булган бөҗәкләр отряды (аңа чебен, черки, кигәвен һ. б. керә). ИКЕ КАРДӘШ КАНЫ – Оешма чәчәклеләр… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 12йорт — 1. Тору өчен, төрле оешмалар, предприятиеләр өчен билгеләнгән корылма, бина; өй һәм аңа караган каралты 2. Бер хуҗалык булып яшәүче кешеләр, гаилә. Бер йортта яшәүче бер яки берничә гаилә кешеләре. Аерым гаилә хуҗалыгы җиде йорт бергә оешып 3.… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 13корал — (КОРАЛЛАНУ) (КОРАЛЛЫ) (КОРАЛСЫЗ) (КОРАЛСЫЗЛАНУ) – 1. Һөҗүм итү яки саклану өчен һәртөрле җайланма, әйбер. күч. Кемнең дә булса гаскәре, хәрби көче тур. 2. Берәр эш башкарганда файдаланыла торган җайланма, инструмент. Музыкаль көйләр чыгару,… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 14орчык — 1. Кул белән җеп эрләү өчен бер башы тупыйк, икенче башы нечкә очлы, ә уртасы юантык итеп эшләнгән агач таякчыктан торган корал 2. Төрле механизмнарда, җайланмаларда әйләнү күчәре хезмәтен үти торган кендек. ОРЧЫК СӨЯК – Кешедә беләк сөякләренең… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 15полимер — и. Бер үк төрле молекулаларның (молекула калдыкларының) эзлекле тоташуыннан барлыкка килгән эре молекулалардан торган матдә. с. Шундый молекулалардан торган …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 16тегермән — 1. Бөртекле ашлыкларны ярма яки он итеп тарттыру өчен корылган җайланма (машина) – төп өлеше бер берсенә ышкылып әйләнә торган ике таштан тора. Нәрсәне дә булса ваклый, изә, төя торган төрле машиналар ит тегермәне 2. күч. Уенчык чыгыр яки уенчык… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 17төш — I. и. 1. Йоклаганда элек үткән нәрсәләрне, вакыйгаларны, кешеләрне кабаттан күрү, кичерү халәте; йоклаганда күз алдына килә торган нәрсәләр, кичерешләр 2. күч. Тормышка ашмый торган, хыялый, чынбарлыкта булмаган нәрсә тур.. ТӨШ ЮРАУ – Төштә… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 18чикле — с. 1. Чикләнгән, билгеле бер чиге булган; зур булмаган. Чиге, азагы булган 2. күч. Тар карашлы, рухи яктан үсмәгән чикле кеше. Нин. б. чикләүләре булган, чикләнгән; берәр төрле шарты булган чикле кагыйдә 3. диал. бәйл. Кадәр, тикле язгы сабанга… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 19чобар — с. 1. Өслеге төрле төстәге чәчәкләр, буйлар һ. б. ш. белән капланып алынган; төрле төстә булган (гадәттә тукымалар тур.) Төсендә кара яки карасу таплар булган; аклы каралы, аклы кызыллы (хайваннар, кошлар тур.) Төрле төстә булган, төрле төстәге… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 20чуар — с. 1. Өслеге төрле төстәге чәчәкләр, буйлар һ. б. ш. белән капланып алынган; төрле төстә булган (гадәттә тукымалар тур.) Төсендә кара яки карасу таплар булган; аклы каралы, аклы кызыллы (хайваннар, кошлар тур.) Төрле төстә булган, төрле төстәге… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге