тәнкыйть

 • 1 тәнкыйть — и. 1. Кешенең берәр эшен яки эшчәнлеген яхшырту максатыннан кимчелекле якларын тиешле дәлилләр белән күрсәтү, тикшерү 2. Фәнни, политик, матур әдәбият, сәхнә һ. б. әсәрләрне тикшерү, аларның уңай һәм кимчелекле якларын ачу белән шөгыльләнә торган …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 2 тәнкыйди — иск. кит. Тәнкыйть белән сугарылган, тәнкыйть итүчән; Критик …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 3 тәнкыйтьчел — с. Тәнкыйть (1) итүчән, тәнкыйть белән караучан …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 4 әдәби — с. 1. Матур әдәбияткә караган, матур әдәбият әсәре булган. Әдәбиятне өйрәнүгә бәйләнешле. Нин. б. әдәбият әсәренә караган, нин. б. әсәрдән алынган әдәби образ 2. Әдәбият, тәнкыйть һәм публицистик әсәрләр иҗат итүгә бәйләнешле әдәби хезмәт. Матур… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 5 библиография — 1. Китапларны һ. б. басмаларны берәр билгеләре буенча системага салып санап чыгылган фәнни язма. Билгеле бер авторның әсәрләре исемлеге һәм аның иҗаты тур. тәнкыйть әсәрләренең библиографик күрсәтмәләре; билгеле бер вакытта чыгарылган яки нин. б …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 6 искәрмә — Текстка карата бирелгән аңлатма, ачыклама. Теге яки бу нәрсәгә карата әйтелгән фикер. Фәнни характердагы тәнкыйть фикере …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 7 искәртмә — Текстка карата бирелгән аңлатма, ачыклама. Теге яки бу нәрсәгә карата әйтелгән фикер. Фәнни характердагы тәнкыйть фикере …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 8 комментарий — 1. Нин. б. текстка аңлатма, искәрмә 2. Хөкем йөртүләр, берәр нәрсә турында ачыклаучы яки тәнкыйть күрсәтмәләр …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 9 көйдерү — 1. (Көю) 2. Кыздыру, эсселәтү 3. күч. Кайгы уяту, борчу 4. күч. Бик каты тәнкыйть итү …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 10 критик — I. с. Кискен үзгәрешкә китерә торган, кискен үзгәреш башлангычы булган. Иң кыен, куркыныч критик нокта. КРИТИК ТЕМПЕРАТУРА – Җисемдә сыек халәт белән пар халәте арасында аерма бетү температурасы. II. КРИТИК РЕАЛИЗМ – Әдәбияттә һәм сәнгатьтә… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 11 сүз — 1. Бер яки берничә аваздан төзелеп билгеле бер грамматик форма алган (сөйләмдә җөмлә кисәге яки җөмлә булып кулл. тор.) һәм төшенчә белдерә торган иң кечкенә лексик берәмлек. Бер яки берничә аваздан тезелеп, логик яки грамматик мөнәсәбәтләрне… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 12 тәнкыйтьче — 1. Кем. б. эшен, эшчәнлеген, холкын һ. б. ш. тикшерүче, бәя бирүче кеше 2. Әдәби, фәнни һ. б. тәнкыйть (3) белән шөгыльләнүче белгеч …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 13 тәпәләү — 1. Кыйнау, тукмау 2. күч. Бик каты тәнкыйть итү, фаш итү 3. күч. Ашык пошык, бик тиз (гадәттә җиренә җиткермичә) эшләп кую …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 14 тетмә — Тетелгән йон; тетәр өчен алынган йон. ТЕТМӘСЕН ТЕТҮ – 1) Кыйрату, сугып, бәреп, ватып уалту 2) Һөҗүм белән кыйрату, таркату, кирәген бирү 3) Сүгү, хурлау; бик каты тәнкыйть итү …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 15 үзмаксат — кит. Гомуми максатка ирешүне күздә тотмый торган тар, чикләнгән максат тәнкыйть үзмаксатка әйләнмәсен …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 16 һөҗүм — 1. Дошман оборонасын өзеп алга бару максаты белән үткәрелгән сугыш хәрәкәтләре. Басып алу, җимерү, зур зыян китерү максаты белән дошманга каршы кинәт, көтелмәгән хәрәкәт; атака, удар. Дошманның нин. б. илгә, территориягә, көчләп басып керүе. с.… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 17 һөҗүмчән — с. 1. Һөҗүмгә (1) бәйләнешле, һөҗүм итү характерындагы һ. сугыш хәрәкәтләре 2. Актив, кискен, сугышчан һ. политика. Көчле тәэсир итә торган, үткен һ. тәнкыйть, һ. стиль …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 18 чеметтерү — 1. (Чеметү) 2. Тәндә кисәк кисәк авырту тойгысы барлыкка китерү, тәнне беркадәр авырттыру 3. күч. Авыр тойгылар уяту; борчылу, кызгану хисе барлыкка китерү (мәс. күңелдә) 4. күч. Үткен сүзләр белән тәнкыйть итү, сүз белән җиңелчә рәнҗетү кызның… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 19 чукмарлау — 1. иск. Чукмар белән кыйнау, сугу 2. күч. Тәнкыйть итү, фаш итү …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге