сказуемэ къызэрыкiу

  • 1металл — (металлыр, металлхэр) металл Химическэ веществэ къызэрыкIу (джащ фэдэуи сплав) лыдэу, пфытэн плъэкIэу, шIэхэу плъэу щытыр ары Металл шIуцIэхэр: чугун, щылыч; шъо зиIэ металлхэр: гъофы, гъуаплъэ, нэмыкIхэри; металл онтэгъухэр: гъучIы, гъуаплъэ;… …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • 2солдат — (солдатыр, солдатхэр) солдат Дзэ къулыкъушIэ къызэрыкIу Солдатхэр блэкIых …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ