светыр къыхэнагъ

  • 1къыкIэнагъ — (къыкIэнэ) лъым. изакъоу къаIорэп загорелся, лась, лось МашIо къыхэнагъ МашIо къыкIэнагъ Унэм машIо къыкIэнагъ …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • 2къыпынагъ — (къыпэнэ) лъым. 1. остался, лась, лось (на) Пытым щыщ зэрэпытэу къэнагъ Чъыгым джыри мыIэрысэ бэу къыпынагъ 2. загорелся, лась, лось, зажегся, лась, лось Къыхэнагъ Остыгъэм къыпынагъ МэшIощыхъом къыпынагъ 3. застрял, а, о Пылъэу къэнагъ ПаIор… …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • 3Iучыгъ — (Iучыгъэр) бл. уахъ. иприч. вырван, а, о Iутхъыгъ Цэ Iучыгъэм ылъапсэ къыхэнагъ …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ