позбавлення волі (свободи)

 • 1Великая Лепетиха — Эта статья или раздел нуждается в переработке. Пожалуйста, улучшите статью в соответствии с правилами написания статей …

  Википедия

 • 2Синёв, Виктор Николаевич — Синёв Виктор Николаевич Дата рождения: 14 марта 1940(1940 03 14) (72 года) Место рождения: Киев, СССР Страна …

  Википедия

 • 3гулаг — у, ч. Державне управління концентраційних таборів, поселень та місць позбавлення волі (існувало в 1934 1956 рр. при НКВС) …

  Український тлумачний словник

 • 4кримінопенологія — ї, ж. Галузь кримінології, яка вивчає злочинність в місцях позбавлення волі …

  Український тлумачний словник

 • 5кум — I а, ч.; мн. куми/, кумі/в. 1) Хрещений батько стосовно до батьків хрещеника і хрещеної матері; батько дитини по відношенню до хрещеного батька і хрещеної матері. 2) заст. Приятель (у звертанні). 3) нар. поет. Епітет вовка в казках, байках. 4)… …

  Український тлумачний словник

 • 6невільний — а, е. 1) Залежний від кого небудь, гноблений, поневолюваний кимось; позбавлений волі, свободи. || у знач. ім. неві/льний, ного, ч. Той, хто позбавлений волі, свободи. 2) У якого немає можливості, умов для здійснення чого небудь. 3) Який… …

  Український тлумачний словник

 • 7неволя — і, ж. Відсутність волі, свободи, повна залежність когось від кого , чого небудь. || Полон, поневолення, рабство. || перен. Життя, перебування (тварин, птахів, риб і т. ін.) не в природних умовах. •• По нево/лі через необхідність, всупереч бажанню …

  Український тлумачний словник

 • 8обплутувати — ую, уєш, недок., обплу/тати, аю, аєш, док., перех. 1) Густо обмотувати, обвивати пасмами чого небудь (ниток, дроту, павутиння і т. ін.). || Снуючи, плутаючи щось, покривати поверхню чого небудь, оточувати щось; обсновувати. || Обмотувати, обв… …

  Український тлумачний словник

 • 9обсновувати — ую, уєш, недок., обснува/ти, ую/, ує/ш, док., перех. 1) Густо обмотувати, обплітати чим небудь; обплутувати. || перен., розм. Оточувати з усіх боків. 2) перен. Обволікати, обкутувати з усіх боків (про дим, туман і т. ін.). 3) перен. Позбавляти… …

  Український тлумачний словник

 • 10попередній — я, є. 1) Який міститься перед іншим. 2) Який здійснюється перед чимсь, передує чомусь основному; підготовчий. || Який має бути перед чимсь. || Який здійснюється заздалегідь; завчасний. || Не доведений до кінця, здійснений не до кінця;… …

  Український тлумачний словник

 • 11превентивний — а, е, спец. Який попереджає що небудь, запобігає чомусь; профілактичний, упереджувальний. Превентивні дії. •• Превенти/вна війна/ війна, що має на меті попередити напад противника, який готується до війни; часто розв язується у вигідний для… …

  Український тлумачний словник

 • 12придавлювати — юю, юєш, недок., придави/ти, давлю/, да/виш; мн. прида/влять; док. 1) перех. і без додатка. Натискувати, надавлювати на що небудь, змінюючи його звичайне положення або форму. || чим. Вагою, масою чого небудь стискувати щось. || Притискувати щось… …

  Український тлумачний словник

 • 13рецидив — у, ч. 1) мед. Повернення або повторення хвороби в типовій формі зразу після одужання або в період одужання. 2) Повторний вияв чого небудь. 3) юр. Повторне (чи неодноразове) вчинення злочину. •• Пенітенціа/рний рециди/в повторне скоєння будь якого …

  Український тлумачний словник

 • 14твань — і, ж. 1) В язке болото, грязь, рідке багно (у 2 знач.). || Драговина, трясовина, багно (у 1, 2 знач.). 2) Тонкі густі водорості; баговиння (у 1 знач.). 3) перен., зневажл. Про розпусну або мерзенну, підлу людину чи середовище з таких людей. ||… …

  Український тлумачний словник

 • 15тюрма — и/, ж. 1) Місце ув язнення, будівля, де перебувають особи, засуджені до позбавлення волі або які знаходяться під судовим слідством. || збірн. Арештанти. 2) перен. Місце, проживаючи в якому, хтось зазнає утисків, гноблення …

  Український тлумачний словник

 • 16ув'язнення — я, с. 1) Дія за знач. ув язнити. 2) Покарання через позбавлення волі; перебування під арештом …

  Український тлумачний словник

 • 17хабеас корпус — незм. Інститут англо американського процесуального права, який надає зацікавленим особам право вимагати доставки у суд затриманого або ув язненого для перевірки підстав позбавлення волі …

  Український тлумачний словник

 • 18неволя — (відсутність, позбавлення воли, свободи), рабство; невільництво (стан невільника); ярмо, кормига (гніт, утиски в неволі) Пор. гніт I, рабство 1) …

  Словник синонімів української мови

 • 19ВОЛ — кастрированный самец крупного рогатого скота. Используется как мясное и рабочее животное …

  Большой Энциклопедический словарь

 • 20Вол — Если вол ассоциируется с быком, он символизирует солнечное начало и плодовитость. Если же он понимается как кастрированный бык, то утрачивает значение плодовитости и становится лунным символом, олицетворяя врожденную физическую силу, терпеливый… …

  Словарь символов