пестряк

 • 61 пеструха — рогатка, корова, буренка Словарь русских синонимов. пеструха см. корова Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011 …

  Словарь синонимов

 • 62 пеструшка — королевская рыба, лемминг, форель, царская рыба, кумжа Словарь русских синонимов. пеструшка сущ. • корова • буренка • коровенка • пеструха • коровушка • буренушка • коровка …

  Словарь синонимов

 • 63 русак — русский, заяц Словарь русских синонимов. русак см. русский Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011 …

  Словарь синонимов

 • 64 рыба — биться как рыба об лед, ловить рыбу в мутной воде, нем как рыба.. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. рыба рыбец, рыбешка, рыбина, рыбица, рыбища, рыбка, рыбчонка, живец,… …

  Словарь синонимов

 • 65 форель — пеструшка, лосось, ишхан, кумжа, царская рыба, королевская рыба Словарь русских синонимов. форель сущ., кол во синонимов: 11 • блюдо (133) • …

  Словарь синонимов

 • 66 яблоко — негде яблоку упасть.. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. яблоко кандиль, яблоки, райка, розмарин, кальвиль, ренет, фрукт, пепинка, джонатан, шафран, коричное, симиренка,… …

  Словарь синонимов

 • 67 лоховина — сущ., кол во синонимов: 7 • куст (10) • лаксфорель (5) • лох (124) • …

  Словарь синонимов

 • 68 лаксфорель — сущ., кол во синонимов: 5 • лакс (3) • лоховина (7) • пеструшка (18) • …

  Словарь синонимов

 • 69 Усач домовый — Усач домовый …

  Википедия

 • 70 Обыкновенный гольян — ? Гольян Гольян обыкновенный …

  Википедия

 • 71 Муравьежук обыкновенный — Муравьежук обыкновенный …

  Википедия

 • 72 Бордуков, Александр Сергеевич — Александр Бордуков Имя при рождении: Александр Сергеевич Бордуков Дата рождения: 27 января 1946(1946 01 27) (66 лет) …

  Википедия

 • 73 Восковик перевязанный — ? Восковик перевязанный Научная классификация Царство …

  Википедия

 • 74 златоглазик — сущ., кол во синонимов: 2 • муха (52) • пестряк (14) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

  Словарь синонимов

 • 75 чобар — с. 1. Өслеге төрле төстәге чәчәкләр, буйлар һ. б. ш. белән капланып алынган; төрле төстә булган (гадәттә тукымалар тур.) Төсендә кара яки карасу таплар булган; аклы каралы, аклы кызыллы (хайваннар, кошлар тур.) Төрле төстә булган, төрле төстәге… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 76 чуар — с. 1. Өслеге төрле төстәге чәчәкләр, буйлар һ. б. ш. белән капланып алынган; төрле төстә булган (гадәттә тукымалар тур.) Төсендә кара яки карасу таплар булган; аклы каралы, аклы кызыллы (хайваннар, кошлар тур.) Төрле төстә булган, төрле төстәге… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 77 Lo vulpinus — taškuotoji jūrų lapė statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Lo vulpinus angl. fox face rus. ло; пестряк лис ryšiai: platesnis terminas – taškuotosios triušiažuvės …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 78 fox-face — taškuotoji jūrų lapė statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Lo vulpinus angl. fox face rus. ло; пестряк лис ryšiai: platesnis terminas – taškuotosios triušiažuvės …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 79 taškuotoji jūrų lapė — statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Lo vulpinus angl. fox face rus. ло; пестряк лис ryšiai: platesnis terminas – taškuotosios triušiažuvės …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 80 ло — taškuotoji jūrų lapė statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Lo vulpinus angl. fox face rus. ло; пестряк лис ryšiai: platesnis terminas – taškuotosios triušiažuvės …

  Žuvų pavadinimų žodynas


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.