октябрэр бжыхьэ маз

  • 1октябрь — (октябрэр) октябрь МэзацIэ Октябрэр бжыхьэ мэзищым иятIонэрэ маз 1917 рэ илъэсым (лъытэкIэжъымкIэ) октябрэм и 25 рэм Урысыем Октябрэ революциешхор щыхъугъ …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ