обсяг виробництва

 • 1оборот — у, ч. 1) Те саме, що оберт 1). 2) Повний повторюваний цикл у якомусь процесі; обіг. || Закінчений цикл операцій, здійснюваних засобами пересування, зв язаний з рухом туди й назад і з поверненням у вихідний пункт. •• Безготівко/вий оборо/т суми… …

  Український тлумачний словник

 • 2валовий — I а/, е/. Не розділений на складові частини; загальний. •• Валова/ ви/ручка сумарна грошова виручка підприємства від реалізації вироблених товарів, робіт тощо. Валова/ проду/кція статистичний показник у грошах, який характеризує загальний обсяг… …

  Український тлумачний словник

 • 3економічний ефект — экономический эффект economic effect *Wirtschaftseffekt, ökonomischer (wirtschaftlicher) Effekt – сумарна економія всіх виробничих ресурсів (живої праці, капітальних вкладень, інших ресурсів, а також часу), яку одержує виробництво в результаті… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 4брейківен — а, ч. Обсяг виробництва продукції (робіт, послуг), за якого сукупні витрати на виробництво відповідають виторгові …

  Український тлумачний словник

 • 5експортний — а, е. Прикм. до експорт. || Признач. для експорту. Експортний контроль. •• Е/кспортна ва/ртість това/ру вартість, яка визначається за рахунком, що його пред являють іноземному покупцеві. Е/кспортна детакса/ція зниження або навіть повна відміна… …

  Український тлумачний словник

 • 6продукція — ї, ж. Сукупність продуктів, що випускаються окремим підприємством, певною галуззю промисловості, сільського господарства або всім народним господарством країни. || Сукупність творів, що випускаються окремим видавництвом, пишуться окремим… …

  Український тлумачний словник

 • 7синхромаркетинг — у, ч. Маркетинг, функції якого реалізовуються у той момент, коли попит може значно перевищити виробничі потужності або ж, навпаки, обсяг виробництва даного товару може виявитися більшим за потреби ринку …

  Український тлумачний словник

 • 8Експортна квота — установлений обсяг виробництва і постачання на експорт певних товарів …

  Міжнародне комерційне право

 • 9гірничорудна підгалузь україни — горнорудная подотрасль Украины mining subindustry of Ukraine забезпечує чорну металургію вихідною сировиною і насамперед залізною рудою. Чорна металургія є базовою галуззю господарства України: на підприємствах, на яких використовуються чорні… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 10економічного ефекту показник — экономического эффекта показатель economic effect index *Nutzeffektskennziffer – перевищення вартісної оцінки результатів над вартісною оцінкою сукупних витрат ресурсів за весь строк здійснення заходу: де Eз t економічний ефект заходів науково… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 11коефіцієнт автоматизації — коэффициент автоматизации automatization coefficient Koeffizient der Automatisierung, Automatisierungsfaktor – показник, що характеризує рівень автоматизації процесу, а також рівень автоматизації виробництва. Визначають як відношення кількості… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 12ізокванта — и, ж., ек. Лінія, що являє собою різні сполучення чинників виробництва, витрат, за яких може бути вироблений заданий обсяг випуску продукції …

  Український тлумачний словник

 • 13курс — у, ч. 1) Напрям руху, шлях (судна, літака і т. ін.). 2) перен. Основна настанова, напрям (у політиці). 3) Систематичний виклад основ якої небудь науки чи її частини у вищій школі, а також підручник, що являє собою такий виклад. 4) Закінчений цикл …

  Український тлумачний словник

 • 14макроекономічний — а, е. Стос. до макроекономіки. •• Макроекономі/чна полі/тика дії держави, уряду, направлені на регулювання економіки в цілому. Макроекономі/чні моде/лі економіко математичні моделі, що описують у математичній формі розвиток економіки в цілому та… …

  Український тлумачний словник

 • 15потік — то/ку, ч. 1) Річка (перев. невелика), струмок із стрімкою течією. || Маса води, що стрімко тече. || Маса якої небудь рідини, що швидко тече, виливається звідкись. || чого, який. Маса (повітря, світла, звуків і т. ін.), що поширюється звідкись,… …

  Український тлумачний словник

 • 16Автоматизація технологічного процесу — автоматизация технологического процесса automatic production methods, process automation *Automatisierung des technologischen Prozeßes – використання енергії неживої природи в технологічному процесі або його складових частинах для їх виконання і… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 17виробнича потужність — производственная мощность production capacity, productive capacity *Betriebskapazität розрахунковий, максимально можливий річний (добовий) випуск продукції або обсяг переробки сировини в номенклатурі і асортименті, що передбачається на плановий… …

  Гірничий енциклопедичний словник