з кимсь

 • 1перед — I п ер ед пе/ре/ду, ч. 1) Передня частина чого небудь, лицьовий бік когось, чогось. 2) Передня частина тіла тварини. 3) Те, що розташовується попереду або є першим рядом, переднім краєм чого небудь. || пе/редом, на пе/реді, у знач. присл., діал.… …

  Український тлумачний словник

 • 2показувати — ую, уєш, недок., показа/ти, ажу/, а/жеш, док. 1) перех. Давати можливість бачити, розглядати, роздивлятися кого , що небудь. || Виявляти перед кимсь своє вміння робити що небудь. || Демонструвати кінофільм, давати спектакль і т. ін. || Домагатися …

  Український тлумачний словник

 • 3ходити — ходжу/, хо/диш, недок. 1) Ступаючи ногами, переміщатися, змінювати місце в просторі (перев. в різних напрямках) протягом певного часу (про людину або тварин); прот. стояти. || Мати здатність, бути спроможним переміщатися, ступаючи ногами. ||… …

  Український тлумачний словник

 • 4мирити — (відновлювати, установлювати мирні стосунки між кимсь; змушувати терпимо ставитися до когось / чогось), примиряти, примирювати, примирити; розводити, розвести, розмиряти, розмирити, розбороняти, розборонити, рознімати, розняти (відновлювати мир,… …

  Словник синонімів української мови

 • 5займати — а/ю, а/єш, недок., зайня/ти і діал. займи/ти, займу/, за/ймеш, док., перех. 1) Брати, обирати що небудь для користування, закріплювати за собою або за кимсь; розташовуватися де небудь. || Захоплювати який небудь населений пункт, територію,… …

  Український тлумачний словник

 • 6поділяти — я/ю, я/єш, недок., поділи/ти, ділю/, ді/лиш, док., перех. 1) Ділити що небудь на частини. || Відмежовувати, роз єднувати собою що небудь. || Бути межею між частинами чого небудь. || Розподіляти що небудь між кимсь. || тільки док., кого, розм.… …

  Український тлумачний словник

 • 7поступатися — а/юся, а/єшся, недок., поступи/тися, ступлю/ся, сту/пишся; мн. посту/пляться; док. 1) перев. кому чим. Добровільно відмовлятися від чого небудь на користь іншого або заради чогось; віддавати кому небудь щось. || перев. док., розм. Продаючи що… …

  Український тлумачний словник

 • 8присусіджуватися — уюся, уєшся, недок., присусі/дитися, джуся, дишся, док., розм. Сідати біля кого небудь, поряд із кимсь. || Приєднуватися до кого небудь, до гурту. || Встановлювати з ким небудь зв язок; зближатися з кимсь. || Прилаштовуватися де небудь,… …

  Український тлумачний словник

 • 9притакувати — ую, уєш, недок., притакну/ти, ну/, не/ш, док. 1) Виражати згоду з ким небудь, схвалення висловленої кимсь думки (перев. сл. так або якими небудь жестами). 2) кому. Повністю підтримувати кого небудь, беззастережно погоджуватися з кимсь у всьому.… …

  Український тлумачний словник

 • 10протест — у, ч. 1) Рішуче заперечення чого небудь, категорична заява про незгоду з кимсь, чимсь, про небажаність чого небудь. || також у сполуч. зі сл. внутрішній, мовчазний і т. ін. Почуття рішучої незгоди з ким , чим небудь, невдоволення кимсь, чимсь. || …

  Український тлумачний словник

 • 11рівняти — я/ю, я/єш, недок., перех. 1) Робити що небудь рівним (у 1, 2 знач.), без заглибин, виступів і т. ін.; вирівнювати. 2) до кого – чого, з ким – чим і без додатка. Зіставляти, порівнювати кого , що небудь із кимсь, чимсь. 3) Вважати, визнавати кого …

  Український тлумачний словник

 • 12розбрат — I у, ч. Ворожнеча, розлад між ким небудь. || Розходження в чому небудь між кимсь, відсутність взаєморозуміння; незгода. || Збентеження, розгубленість, паніка де небудь. || Недружні, неприємні стосунки між ким небудь; чвари. •• Сі/яти ро/збрат… …

  Український тлумачний словник

 • 13розходження — я, с. 1) Дія за знач. розходитися 1 10). 2) Розбіжність, суперечність з кимсь у чому небудь; незгода з кимсь, чимсь …

  Український тлумачний словник

 • 14схиляти — я/ю, я/єш, недок., схили/ти, схилю/, схи/лиш, док., перех. 1) Змінювати пряме положення чогось на похиле, нагнувши, опустивши його; нахиляти. || на кого – що, над ким – чим, до кого – чого. Опускаючи, наближати або притуляти до кого , чого небудь …

  Український тлумачний словник

 • 15товариство — а, с. 1) збірн. Група людей, що перебувають у тісних стосунках; найближчий комусь колектив; середовище, коло знайомих. || Коло або група людей, взагалі пов язаних певною спільністю (походженням, становищем у суспільстві, інтересами тощо). ||… …

  Український тлумачний словник

 • 16керувати — 1) (чим за допомогою керма та інших реґулювальних пристроїв спрямовувати рух, хід, роботу чого н.), управляти, правити, правувати 2) (ким чим і без додатка спрямовувати діяльність, роботу когось / чогось, бути на чолі кого / чого н.), управляти,… …

  Словник синонімів української мови

 • 17разом — I (у поєднанні з кимсь / чимсь; спільними зусиллями; щільно один біля одного); у[в]купі, поспіль (у поєднанні з кимсь / чимсь); спільно, сукупно, купно, купою, у[в]раз (спільними силами, об єднаними зусиллями); собором, хором, гуртом, громадою… …

  Словник синонімів української мови

 • 18контроля — лі, ж. Рс. Контроль, нагляд за кимсь, перевірка кого небудь. ролі, ж. Пр. Контроль; нагляд над кимсь, перевірка когось …

  Словник лемківскої говірки

 • 19бачити — чу, чиш, недок. 1) неперех. Мати здатність сприймати зором. 2) перех. Сприймати очима, спостерігати. || Зустрічати кого небудь; мати особисту зустріч із кимсь. || Зазнати, пережити. Бачити наскрізь. •• Ба/чиш (ба/чите, ба/чте) у знач. вставн. сл …

  Український тлумачний словник

 • 20біда — I и/, ж. 1) Нещаслива пригода, подія, що завдає кому небудь страждання; нещастя, лихо. || Несприятливі, важкі умови, труднощі, неприємності. || у знач. присудк. сл. Погано кому небудь, лихо, нещастя з кимсь. •• На біду/ на нещастя, на лихо. 2)… …

  Український тлумачний словник