жер телімінің өтеуін төлеп алу бағасы

 • 1жер — Же р ауд а р ы л у ш ы . Ж е р аударылған адам. Сізден Жылқайдаров Рысқұлды ж е р а у д а р ы л у ш ы арестанттар тобына жатқызып, оның түр түсі жөнінде мәліметтер алуыңызды сұрайды (Ш. Мұртазаев, Қызыл жебе, 207). Жер бесік. ф и л о с. Адамның… …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 2тіл — тиегін ағытты. Шешіліп сөйледі. Түйткілсіз көңіл т і л т и е г і н а ғ ы т т ы ма, өзімді еркін ұстап, еркін әзілдестім (З.Шашкин, Доктор Дарханов, 16). Ол да менің әр жерімді бір басып түрткілеп, т і л т и е г і н а ғ ы т қ ы с ы келеді (Бұл да …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 3әскери саладағы мемлекеттік құпияларға жатқызылатын мәліметтер — әскерлерді қолданудың жоспарларын, жедел жоспарларды, жауынгерлік басқару құжаттарын, әскерлерді жауынгерлік даярлықтың әр түрлі дәрежесіне келтіру жөніндегі құжаттарды ашатын мәліметтер; – Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің стратегиялық… …

  Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • 4десант түсіру ауданы — (Район десантирования) 1) қарсылас тылындағы әуе десантын түсіруге және парашютистер түсіруге арналған алаңдар, ұшақтар, тікұшақтардың қону алаңдары жеткілікті болатын жергілікті жер телімі. Д.т.а ның көлемі, сондай ақ түсу, қону алаңдарының саны …

  Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • 5жабық атыс позициясы — (Закрытая огневая позиция) қарсыластың жер үсті бақылауынан оқ жарқылын, шаң мен түтінді, материалдық бөлікті тасалап жасыратын жергілікті жер қатпарлары немесе елді мекен, орман сыртында артиллериялық бөлімшелер немесе жеке қарудан атыс жүргізу… …

  Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • 6тікұшақ алаңы — (Вертолетная площадка) тікұшақтардың ұшып қонуына, орналасуына және оларға қызмет көрсетілуіне арналған жер телімі. Т.а. тұрақты және далалық болады, сондай ақ кемелерге, ғимараттарға және басқа жерлерге орналасуы мүмкін …

  Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • 7аеру — 1. Бөтенне яки тоташ нәрсәне ике яки берничә кисәккә, өлешкә бүлү, ике яки берничә итү 2. Ике яки берничә нәрсә арасында чик булдыру; әйберләрне бүлеп кую. Төркем булып бергә торган әйберләр яки кешеләр арасыннан юл яру, як якка тайпылдырып, ачык …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 8изоляция — и. 1. Токны яисә җылылыкны үткәрми (аз үткәрә) торган материал 2. Кемне, нәрсәне дә булса башкалар белән бәйләнештән, аралашудан аеру, бүлеп алу …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 9даба — (Жезқ., Ж.арқа) таба, отқа нан көметін табақ тәрізді шойын ыдыс. Д а б а ғ а пісірілген нан оңды болады (Жезқ., Ж.арқа). Қостанай, Торғай жағында бұл сөз тапа болып айтылды. Қазақ жерінің кей қоныстарында тәбе деген де нұсқасы бар …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 10шонтаю — (Жамб., Мер.) шонтию, жолақ болып қалу. Қабырға газетінің ш о н т а й ы п жұлынып түскен жерінде қандай хабар болды екен деп құмартып, білуге асығып тұрмыз («Стал. жолы», 1937, №14) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 11бітеу жер — (Сем., Ұрж.) ішін кісі жүріп аралай алмайтын қалың қопалы жер. Қарағалдың бауыры кісі жүре алмайтын б і т е у ж е р (Сем., Ұрж.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 12телім — I зат. Біреуге бөлініп берілген жер. Өз т е л і м і н бітіре алмай жатқан Итемір ғана. Ол әлдеқашан жайғап тастар еді. Айша әжейдің телімі тағы бар (Жұлдыз, 1970, №4, 99). Зейнеткерлер қала ішімен саяжай т е л і м д е р і н е жүретін автобустарда …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 13ДВУХ ТЕЛ ЗАДАЧА — в астрономии частная задача небесной механики, состоящая в определении относительного движения 2 тел (материальных точек), взаимодействующих по закону тяготения Ньютона. Решена в общем виде …

  Большой Энциклопедический словарь

 • 14МЕХАНИКА ТЕЛ ПЕРЕМЕННОЙ МАССЫ — раздел механики, в котором изучаются движения тел, масса которых изменяется с течением времени вследствие отделения от тела (или присоединения к нему) материальных частиц. Такие задачи возникают при движении ракет, реактивных самолетов, небесных… …

  Большой Энциклопедический словарь

 • 15ПЛАВАНИЕ ТЕЛ — способность тела удерживаться на поверхности жидкости или на определенном уровне внутри жидкости или газа. Плавание тел объясняется Архимеда законом. Плавание тел устойчиво, если центр тяжести плавающего тела расположен ниже метацентра …

  Большой Энциклопедический словарь

 • 16ПЛАЗМА ТВЕРДЫХ ТЕЛ — условный физический термин, обозначающий свойства совокупности подвижных заряженных частиц в твердых проводниках (электронов в металлах или электронов и дырок в полупроводниках), подобные свойствам газовой плазмы; напр. в плазме твердых тел могут …

  Большой Энциклопедический словарь

 • 17ТРЕХ ТЕЛ ЗАДАЧА — в астрономии частная задача небесной механики, состоящая в определении относительного движения трех тел (материальных точек), взаимодействующих по закону тяготения Ньютона (напр., Солнца, Земли и Луны) …

  Большой Энциклопедический словарь

 • 18Возмущения небесных тел —         отклонения реальных траекторий небесных тел от траекторий, по которым они двигались бы в случае взаимодействия с одним единственным телом (см. Двух тел задача). Траектории движения в задаче двух тел представляют собой так называемые… …

  Большая советская энциклопедия

 • 19Двух тел задача — (в астрономии)         задача о движении двух тел, взаимно притягивающихся согласно Ньютона закону тяготения (См. Ньютона закон тяготения). В Д. т. з. притягивающиеся тела принимаются за материальные точки, что справедливо, если они имеют… …

  Большая советская энциклопедия

 • 20Жер (департамент во Франции) — Жер (Gers), департамент на Ю. З. Франции, в предгорьях Пиренеев. Площадь 6,3 тыс. км2. Население 179 тыс. чел. (1971), в том числе свыше 10% иммигрантов (главным образом испанцев). Административный центр г. Ош. На Ю. плато Арманьяк (высотой до… …

  Большая советская энциклопедия