жер телімінің бағасы

 • 1жер — Же р ауд а р ы л у ш ы . Ж е р аударылған адам. Сізден Жылқайдаров Рысқұлды ж е р а у д а р ы л у ш ы арестанттар тобына жатқызып, оның түр түсі жөнінде мәліметтер алуыңызды сұрайды (Ш. Мұртазаев, Қызыл жебе, 207). Жер бесік. ф и л о с. Адамның… …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 2әскери саладағы мемлекеттік құпияларға жатқызылатын мәліметтер — әскерлерді қолданудың жоспарларын, жедел жоспарларды, жауынгерлік басқару құжаттарын, әскерлерді жауынгерлік даярлықтың әр түрлі дәрежесіне келтіру жөніндегі құжаттарды ашатын мәліметтер; – Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің стратегиялық… …

  Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • 3десант түсіру ауданы — (Район десантирования) 1) қарсылас тылындағы әуе десантын түсіруге және парашютистер түсіруге арналған алаңдар, ұшақтар, тікұшақтардың қону алаңдары жеткілікті болатын жергілікті жер телімі. Д.т.а ның көлемі, сондай ақ түсу, қону алаңдарының саны …

  Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • 4жабық атыс позициясы — (Закрытая огневая позиция) қарсыластың жер үсті бақылауынан оқ жарқылын, шаң мен түтінді, материалдық бөлікті тасалап жасыратын жергілікті жер қатпарлары немесе елді мекен, орман сыртында артиллериялық бөлімшелер немесе жеке қарудан атыс жүргізу… …

  Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • 5тікұшақ алаңы — (Вертолетная площадка) тікұшақтардың ұшып қонуына, орналасуына және оларға қызмет көрсетілуіне арналған жер телімі. Т.а. тұрақты және далалық болады, сондай ақ кемелерге, ғимараттарға және басқа жерлерге орналасуы мүмкін …

  Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • 6айрыт — Қ орда., Арал) шат, екі аяқтың денемен түйіскен жері. Судың бұл жағасы менің а й р ы т ы м н а н келмейді Қ орда., Арал) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 7жерік асы — (Монғ.) жүкті әйелдің құмарта жеген асы. Ауылдың әйелдері жиналып жүкті келіннің ж е р і к а с ы н білетін болған. Ол үшін әрбір үйден ас су әкелініп келінге шәй береді. Келіннің құмарта жеген асын ж ер і к а с ы дейді (Б. Кәм., Мон. қаз. салт… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 8телім — I зат. Біреуге бөлініп берілген жер. Өз т е л і м і н бітіре алмай жатқан Итемір ғана. Ол әлдеқашан жайғап тастар еді. Айша әжейдің телімі тағы бар (Жұлдыз, 1970, №4, 99). Зейнеткерлер қала ішімен саяжай т е л і м д е р і н е жүретін автобустарда …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 9АСЫ — в скандинавской мифологии основная группа богов, главным из которых является Один. Перечень богов и богинь, асов и асинь, содержится в Младшей Эдде , где асы противопоставляются ванам (богам плодородия), великанам, карликам и низшим женским… …

  Большой Энциклопедический словарь

 • 10ДВУХ ТЕЛ ЗАДАЧА — в астрономии частная задача небесной механики, состоящая в определении относительного движения 2 тел (материальных точек), взаимодействующих по закону тяготения Ньютона. Решена в общем виде …

  Большой Энциклопедический словарь

 • 11МЕХАНИКА ТЕЛ ПЕРЕМЕННОЙ МАССЫ — раздел механики, в котором изучаются движения тел, масса которых изменяется с течением времени вследствие отделения от тела (или присоединения к нему) материальных частиц. Такие задачи возникают при движении ракет, реактивных самолетов, небесных… …

  Большой Энциклопедический словарь

 • 12ПЛАВАНИЕ ТЕЛ — способность тела удерживаться на поверхности жидкости или на определенном уровне внутри жидкости или газа. Плавание тел объясняется Архимеда законом. Плавание тел устойчиво, если центр тяжести плавающего тела расположен ниже метацентра …

  Большой Энциклопедический словарь

 • 13ПЛАЗМА ТВЕРДЫХ ТЕЛ — условный физический термин, обозначающий свойства совокупности подвижных заряженных частиц в твердых проводниках (электронов в металлах или электронов и дырок в полупроводниках), подобные свойствам газовой плазмы; напр. в плазме твердых тел могут …

  Большой Энциклопедический словарь

 • 14ТРЕХ ТЕЛ ЗАДАЧА — в астрономии частная задача небесной механики, состоящая в определении относительного движения трех тел (материальных точек), взаимодействующих по закону тяготения Ньютона (напр., Солнца, Земли и Луны) …

  Большой Энциклопедический словарь

 • 15Возмущения небесных тел —         отклонения реальных траекторий небесных тел от траекторий, по которым они двигались бы в случае взаимодействия с одним единственным телом (см. Двух тел задача). Траектории движения в задаче двух тел представляют собой так называемые… …

  Большая советская энциклопедия

 • 16Двух тел задача — (в астрономии)         задача о движении двух тел, взаимно притягивающихся согласно Ньютона закону тяготения (См. Ньютона закон тяготения). В Д. т. з. притягивающиеся тела принимаются за материальные точки, что справедливо, если они имеют… …

  Большая советская энциклопедия

 • 17Жер (департамент во Франции) — Жер (Gers), департамент на Ю. З. Франции, в предгорьях Пиренеев. Площадь 6,3 тыс. км2. Население 179 тыс. чел. (1971), в том числе свыше 10% иммигрантов (главным образом испанцев). Административный центр г. Ош. На Ю. плато Арманьяк (высотой до… …

  Большая советская энциклопедия

 • 18Жер (река во Франции) — Жер (Gers), река на Ю. Франции, левый приток Гаронны. Длина 178 км, площадь бассейна около 1,7 тыс. км2. Берёт начало на плато Ланмезан у подножия Пиренеев, в низовьях течёт по равнине. Снегово дождевое питание. Весеннее половодье, летняя межень …

  Большая советская энциклопедия

 • 19Жерёбость —         физиологическое состояние кобылы с момента её оплодотворения до рождения жеребёнка. Продолжительность Ж. в среднем 333 суток (от 307 до 412). Помимо породной и индивидуальной изменчивости, на продолжительности Ж. сказываются условия… …

  Большая советская энциклопедия

 • 20Механика тел переменной массы —         раздел теоретической механики, в котором изучаются движения материальных тел, масса которых изменяется во время движения. Основоположники М. т. п. м. И. В. Мещерский и К. Э. Циолковский. Задачи М. т. п. м. выдвигаются развитием… …

  Большая советская энциклопедия