вабол=

 • 1 вабол — [وبال] а. [гуфт. убол. ] 1. гуноҳ 2. маҷ. зарар, зиён; азоб 3. аз рӯи ақидаи мунаҷҷимон номуборак ва наҳс будани вазъияти сайёраҳою ситораҳо …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 2 ваъз — [وعظ] а 1. д. гуфтори воиз ё касе аз аҳли дин доир ба корҳои савобу вабол ё ягон мавзӯи динӣ 2. насиҳат, панд: ваъз гуфтан; а) д. сухан рондан дар мавзӯи динӣ ё савобу убол (одатан ба тариқи панду насиҳат); б) киноя аз нутқ кардан, сухан рондан …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 3 вубол — [وبال] а. ниг. вабол …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 4 убол — [اوبال] а. гуфт. [аслаш вабол] 1. гуноҳ: савобу убол 2. бечора; хору зоргашта: бачаҳои уболу берузӣ; уболи касе ҳайфи касе; вой бар ҳоли касе; уболи касе ё чизе гирифтан гирифтори гуноҳу азоб шудан (дар натиҷаи рафтори бади худ нисбат ба касе ё… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.