бетер

 • 1бетерү — 1. Нин. б. эшне төгәлләү. Азакка китереп җиткерү, туктату. Кайда да булса укуны төгәлләү 2. Юкка чыгару, юк итү. Тоту, сарыф итү (акча, азык төлек һ. б. ш. тур.). Ябу; яшәүдән, эшләүдән туктату 3. Эшләп өлгертү, җиткерү, салу (йорт, каралты һ. б …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 2бетер — (тур bethuy) полошо, се полошо и полошо …

  Macedonian dictionary

 • 3бетер — нар. още по лошо, по зле …

  Български синонимен речник

 • 4бетер — 1. (Алм., Жам.) одан әрі. Алматы түгілі одан б е т е р кетсең де мен ештеңе демеймін (Алм., Жам.). 2. (Түрікм., Красн.) тым, өте. Ол кісі маған б е т е р қары сияқты көрінбеді (Түрікм., Красн.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 5Бетеря (приток Узяна) — Бетеря башк. Бетерә …

  Википедия

 • 6китәрү — 1. Нәр. б. тазарту, арындыру; бетерү тап китәрә торган сыекча. Бетерү, юк итү 2. Бозу, бетерү (ямен, матурлыгын) 3. Алдыру, кырдыру (чәчне, сакал мыекны) …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 7Кирха памяти императора Фридриха в Кальтхофе — Кирха Кирха памяти императора Фридриха в Кальтхофе нем. Kaiser Friedrich Gedächtniskirche Страна Россия …

  Википедия

 • 8Бетеря — Деревня Бетеря башк. Бетерә Страна РоссияРоссия …

  Википедия

 • 9азар-бизәр китерү — 1. Аздырып бетерү 2. Мал мөлкәтне туздыру; юкка тотып бетерү 3. Күңелне җилкендерү …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 10дару — 1. Чирне яки авыртуны бетерү яисә киметү өчен кулл. торган матдә 2. Бөҗәкләрне бетерү һ. б. ш. өчен булган агу таракан даруы 3. күч. Күңелсезлекне һ. б. ш. борчуны җиңел кичерергә, аннан арынырга ярдәм итә торган чара җан даруы, күңел даруы. ДАРУ …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 11очлау — (ОЧЛАНУ) – 1. Оч ясау, очлы итү 2. Нәр. б. югары, оч өлешен эшләү, ясау чүмәлә очлау 3. күч. Бетерү, тәмамлау. күч. Әрәм шәрәм итеп тотып бетерү, юкка чыгару, һәлак итү 4. диал. Төбәү (мылтыкны, сөңгене) …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 12өлгертү — 1. Билгеле бер вакытка ясап, эшләп җитештерү, әзерләү. Билгеле бер вакытта төзеп бетерү, салып бетерү. Билгеле бер вакыт эчендә әзерләп бирү (отчетны, әсәрне һ. б. ш.) син материалны иртәгә өлгерт 2. Ашау эчү өчен әзерләү ашны тизрәк өлгертергә… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 13тәмамлау — 1. Берәр эшне башыннан азагына чаклы башкарып чыгу, үтәү; төгәлләү, бетерү. сөйл. Берәр эшне башкару яки мәсьәләне хәл итү 2. Берәр эш яки сүзнең азагын нәрсә белән дә булса төгәлләү, бетереп кую 3. Уку йортында бер ел яки бөтен уку дәвере өчен… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 14төгәлләү — 1. Берәр эшне азакка җиткерү, башкарып чыгу, тәмамлау, бетерү 2. күч. Бер дә калдырмый тотып бетерү бергә бергә акчаны төгәлләделәр 3. сир. Булганга тагын өстәп, тулыландыру холыклары берсен берсе төгәлли 4. Канәгатьләнерлек хәлгә китерү, җайлау …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 15төзәтү — ф. Төзек хәлгә китерү, файдаланырга яраклы итү 2. Берәр нәрсәне тиешле хәленә, тәртипкә китерү, рәтләү 3. күч. Берәр эш хәлне, мөнәсәбәтне җайга (рәткә) салу; яхшырту 4. Ялгышларны, кимчелекләрне бетерү. Ялгышларны, җитешсез якларны һ. б. бетерү… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 16тултыру — 1. Берәр савытны берәр нәрсә белән тулы итү 2. Берәр нәрсә эченә башка ваграк нәрсәләр яки сыеклык салу 3. күч. Бөтен тирә юньне, барлык буш урынны биләп алу, бөтен тирә юньгә, барлык урыннарга таралу; күп булу. Нин. б. бер урынга җанлы җансыз… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 17тутыру — 1. Берәр савытны берәр нәрсә белән тулы итү 2. Берәр нәрсә эченә башка ваграк нәрсәләр яки сыеклык салу 3. күч. Бөтен тирә юньне, барлык буш урынны биләп алу, бөтен тирә юньгә, барлык урыннарга таралу; күп булу. Нин. б. бер урынга җанлы җансыз… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 18чикләү — 1. Чик булып тору; уратып алу, билгеләү (нин. б. чикләр һ. б. ш. белән). Киртә ясау, чик кую 2. Берәр нәрсәнең (мәс. эшчәнлекнең) чикләреннән чыгармау, шул чикләр эчендә тоту. Чик билгеләү, киметү 3. Нин. б. кысалар эченә алу; авыр шартларда… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 19шомарту — 1. Юнып, ышкып һ. б. ш. юллар белән шома хәлгә китерү 2. Тигез, шома итү, җыерчык, чокыр чакыр, шадраларын бетерү, тигезләү. Тузгытмау, шома итеп кую (чәч тур.) 3. күч. Өйрәтү, кимчелекләрен, тупаслыкларын бетерү (кеше тур.) Тел, сөйләм, язуда… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 20Бар-Кохба — Симон (Bar Cochba) предводит. иудеев в восстании против римлян при имп. Адриане, в 131 135 гг. по Р. Х. В течение 115 118 гг. иудеи три раза, и все безуспешно, пытались свергнуть ненавистное им римское иго; наконец, в 130 г., немедленно после… …

  Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона