багланыш

  • 1 багланыш — 1. Элемтә, бәйләнеш 2. Аралашу, катнашу, якыннан киңәшләшү, ярдәмләшү бәйләнеше. Үзара эчке бәйләнеш …

    Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • 2 катнаш — I. и. 1. Берәр эштә, вакыйгада башкалар белә бергә күрсәтелгән эшчәнлек, ярдәм булышып 2. сир. Аралашу, йөрешү, үзара багланыш. II. КАТНАШ – с1. Билгеле бер нәрсәнең берничә төреннән яки төрле элементлардан, компонентлардан торган, составы… …

    Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • 3 таркалу — (ТАРКАТУ) (ТАРКАЛЫШ) – 1. Төзелеш тәртибен, төзеклеген, бөтенлеген югалту (аерым өлешләрдән, кисәкләрдән төзелгән әйберләр тур.). Тәртипсез рәвештә таралу (кешеләр һ. б. җан ияләре тур.) 2. Таралу, таралышу 3. Гадирәк төзелешле состав өлешләргә… …

    Татар теленең аңлатмалы сүзлеге