ахры

  • 1 ахры — кер. сүз. Сөйләмгә икеләнү, төгәлсезлек, шикләнү төсмерләре өсти: ихтимал, күрәсең, бугай, шулай булса кирәк …

    Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • 2 чама — 1. Якынча исәп хисап. Берәр нәрсәнең, күренешнең, эш хәрәкәтнең гомуми хәле, торышы эшнең чамасын сизү 2. Нәр. б. билгеле бер нормасы, чиге чамадан чыгып китү 3. Нәр. б. якынча зурлыгы, күләме 4. Берәр затның эш хәрәкәт башкарырга сәләте бер… …

    Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • 3 юл — Бер торак пункттан икенче торак пунктка яки берәр урынга йөрү өчен хезмәт итә торган тапталган яки түшәлгән җир буе. Өстеннән яки эченнән хәрәкәт, аралашу башкарыла торган тирәлек тур. су юлы. Берәр тоткарлык, киртә һ. б. аркылы үтәргә мөмкин… …

    Татар теленең аңлатмалы сүзлеге