атау сыман булып

 • 1 алтынлану — 1. Алтын белән йөгертелү, алтынга манылу 2. Алтынга манылган ефәк җеп белән тегелү, чигелү 3. Алтын сыман сары төскә керү, саргаю. Алтынга охшап ялтырау, алтын сыман булып күренү тур …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 2 бөдрә — с. 1. Боҗра сыман бөтерелеп бөтерелеп торган; бөтеркәле (чәч, йон һ. б. ш. тур.). Бөдрә чәчле яки бөдрә йонлы бөдрә баш 2. шигъ. Бөдрә сыман, күперенке һәм күркәм (ял тур.). Бөдрә сыман булып күренә торган, күркәм (болыт, агач һ. б. тур.) 3. и.… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 3 бөтерелү — 1. (Бөтерү (1 3) ) 2. Өермә сыман хәрәкәт итү (очу, исү һ. б.) 3. Җитез хәрәкәтләр ясап әйләнү 4. Боҗра сыман булып түгәрәкләнеп бөгелү бөгәрләнү. Бөгәрләнү (2) , йомарлану 5. күч. Куштанланып яки җитезлек, хәрәкәтчәнлек күрсәтеп тирәдә йөрү …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 4 бөтеркә — и. 1. Түгәрәкләнеп бөгелгән бөгәрләнгән, бөтерелгән (4) , боҗра сыман булып тора торган нәрсә чәч бөтеркәсе 2 …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 5 гөмбәзләнеп — рәв. Гөмбәз сыман булып, ярымшар формасын алып …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 6 дулкынланып — Дулкын сыман булып 2. күч. Эчке кичерешләрдән, көчле хисләрдән нервлар киеренкеләнү, нык борчылу 3. Ризасызлык хисләре белдерү халык төркеме ачу белән дулкынланды …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 7 җәтмә — 1. Бау, җеп һ. б. ш. нәрсәләрдән үреп, аркылы торкылы итеп төйнәп ясалган челтәр сыман җайланма. Җәтмә челтәр сыман булып күренгән әйбер тур. томан җәтмәсе аша... 2. Кош аулау, балык тоту, кайбер җәнлекләрне эләктерү һ. б. өчен үреп ясалган тозак …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 8 йомарлак — 1. Йомгак сыман булып укмашкан, йомарламлы нәрсә. 2. Дүңгәләк …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 9 кәрәз — Бал туплау, күкәй салу өчен бал кортлары яки шөпшәләр тарафыннан тигез рәтләр итеп балавыздан ясалган күзәнәкләр. КӘРӘЗЛЕ БАЛ – Кәрәзеннән суыртып алынмаган бал. КӘРӘЗЛЕ ТЕЛЕФОН – Җир өстендә кәрәз (челтәр) сыман булып урнашкан тапшыргыч… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 10 колак — 1. Кешеләрдә һәм хайваннарда ишетү органы 2. Ишетү органының колак тишеге тирәсендәге тышкы, кимерчәкле өлеше; тышкы колак 3. сөйл. Колакчын (баш киемендә) 4. Төрле әйберләрдә тотарга, элеп куярга һ. б. уңайлы булсын өчен эшләнгән җайланма, колак …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 11 күк — I. 1. Җирдән югарыга караганда гөмбәз сыман булып күренә торган һава киңлеге 2. Җирне чолгап алган дөнья (галәм) киңлеге 3. күч. дини. Алла һәм фәрештәләр 5. с. Астрономиядә кулл. тор. , астрономик күк экваторы. 6. КҮККӘ – Югарыга таба. КҮК… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 12 күпермә — Хатын кыз күлмәге һәм алъяпкычының иңбашларына бер ягын бөреп тегеп куелган һәм аннан канат сыман булып салынып төшкән тукыма кисәге 2. Хатын кыз күлмәгендә челтәрдән яки җиңел тукыма кисәгеннән ясалган бөрмә. II. КҮПЕРТМӘ – Күпертелгән,… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 13 озынборын — 1. Нечкә гәүдәле, ике канатлы, озын аяклы, кан эчүче бөҗәк; Черки 2. Коңгызлар отр. башының алгы өлеше көпшә сыман булып сузылып торган корткыч бөҗәк: рус. Долгоносик …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 14 озынборынлылар — Башларының алгы өлеше көпшә сыман булып сузылып торган коңгызлар семьялыгы …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 15 офык — 1. Күкнең җир яки су өсте яссылыгына тоташкан сыман булып күренгән сызыгы; горизонт. Күкнең шул уйланма сызык өстендәге өлеше. Күз күреме иңли алырлык зур мәйдан, ераклык 2. күч. Эш хәрәкәт, мөмкинлекләр даирәсе …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 16 сырынды — 1. Гадәттә бер ягы уемтыклырак сырт сыман булып сырышып өелгән кар; дулкын сырты сыманрак салган көрт 2. Өскә, киемгә сырышып ябышкан нәрсәләр (кар, мамык һ. б. ш.) …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 17 сырынты — 1. Гадәттә бер ягы уемтыклырак сырт сыман булып сырышып өелгән кар; дулкын сырты сыманрак салган көрт 2. Өскә, киемгә сырышып ябышкан нәрсәләр (кар, мамык һ. б. ш.) …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 18 талгын — (ТАЛГЫНЛАНУ) (ТАЛГЫНЛЫК) – 1. Салмак, дулкын сыман булып; йомшак кына, җай гына 2. Ашыкмыйча, акрын; җайлап. с. Ашыкмыйча, акрын ага (бара) торган 3. Арыган, талган чактагы шикелле; авыр, салмак хәрәкәт белән. диал. Арыган, талчыккан талгын чырай …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 19 тараклану — Тарак сыман булып тору …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 20 тетрәкләнү — Тетрәгән сыман булып тоелу …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге