атау кешесе

  • 1 багышлау — 1. Бүләк итү, бүләккә атау, билгеләү. берәр нәрсәгә сарыф итү, бирү 2. рәв. БАГЫШЛАП – Махсус атап, аерым максат итеп 3. сир. Карарга килү, нәтиҗә чыгару, фараз итү мин аны сәүдә кешесе дип багышлаган идем …

    Татар теленең аңлатмалы сүзлеге