атап бетергесез

 • 1 атап — (Орал, Орда) балауса шөп. Қойды а т а п қ а апарып жаяды (Орал, Орда) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 2 атап беру — (Гур., Маңғ.) ұран салу …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 3 Лондон — Джек (Jack London, 1876 1916) североамериканский писатель. Род. в семье обедневшего фермера. Молодые годы писателя полны лишений, труда и приключений. Еще посещая школу, он разносит газеты, затем уходит работать на консервную фабрику; непосильный …

  Литературная энциклопедия

 • 4 адреслау — 1. Хат, посылка һ. б. ш. ны адрес буенча җибәрү. Каядыр, кемнеңдер исеменә атап җибәрү, атап мөрәҗәгать итү 2. Кемгә дә булса атап эшләү, багышлау …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 5 атау — I. ф. 1. Кемгә яки нәрсәгә исем кушу, атама бирү. Кем яки нәрсә дип исемләү, йөртү 2. рәв. АТАП – Нәр. б. берәр кешегә аерым билгеләп, багышлап, хаслап. Багышлап, төбәп. Адреслап. Исемен әйтеп. АТАУ КИЛЕШЕ – иск. Баш килеш. II. АТАУ – иск. Утрау …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 6 багышлау — 1. Бүләк итү, бүләккә атау, билгеләү. берәр нәрсәгә сарыф итү, бирү 2. рәв. БАГЫШЛАП – Махсус атап, аерым максат итеп 3. сир. Карарга килү, нәтиҗә чыгару, фараз итү мин аны сәүдә кешесе дип багышлаган идем …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 7 бару — 1. Билгеле бер юнәлештә хәрәкәт итү; юнәлешле хәрәкәттә булу. Ераклашу, китү: киресе: килү 2. Нин. б. объектка юнәлү яки шуңа җитү калага б. . Кем. б. каршына (катына) килү 3. Нин. б. эш башкару максаты белән, берәр якка юнәлү, юлга чыгу яки юл… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 8 бәясез — 1. Бәясе билгеләнмәгән, бәя куелмаган (товар тур.) 2. күч. Гадәттән тыш кадерле, яхшы, бәя биреп бетергесез …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 9 бетерү — 1. Нин. б. эшне төгәлләү. Азакка китереп җиткерү, туктату. Кайда да булса укуны төгәлләү 2. Юкка чыгару, юк итү. Тоту, сарыф итү (акча, азык төлек һ. б. ш. тур.). Ябу; яшәүдән, эшләүдән туктату 3. Эшләп өлгертү, җиткерү, салу (йорт, каралты һ. б …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 10 бетмәс-төкәнмәс — с. Чиктән тыш күп, санап бетергесез; иге чиге юк …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 11 билгеләү — 1. Билге, тамга салу. Нин. б. билгесе белән хәтердә калдыру 2. Нин. б. максат белән атап, аерып, бүлеп кую. Кемнең дә булса карамагына, җаваплылыгына, файдалануына бирү, тапшыру 3. Нәр. б. микъдарын яки вакыт күләмен аныклау, шуны рәсмиләштерү… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 12 бүлү — 1. Кисәкләргә, өлешләргә һ. б. аеру 2. Өләшү 3. Атап аерып кую, бирү. Аерым савытка салу (ашны) 4. мат. Бер санның икенче санны ничә тапкыр үз эченә алганлыгын белү; киресе: тапкырлау. Шул гамәлнең атамасы 5. Туктатып, өзеп тору (эшне, уйларны һ …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 13 җар — фольк. Балаларның кояшка, болытка һ. б. табигать күренешләренә атап әйтә торган такмазасы (мәс. яңгыр яу, яу, майлы ботка бирермен...) …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 14 иге-чиге юк — 1. Бик киң, озын, очсыз кырыйсыз, чиксез булу 2. күч. Бик күп, санап бетергесез булу …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 15 ик-чик юк — 1. Бик киң, озын, очсыз кырыйсыз, чиксез булу 2. күч. Бик күп, санап бетергесез булу …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 16 иксез-чиксез — с. 1. Нык дәрәҗәдә зур, киң, озын, чикләре күренмәгән яки булмаган, очсыз кырыйсыз 2. күч. Бик күп, санап бетергесез …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 17 исемләп — Исеме белән атап …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 18 исемле — с. 1. Нин. б. исеме булган 2. Исеме киң таралган, атаклы, данлыклы и, дәрәҗәле, олы кеше ул 3. Берәр кеше исеменә атап бирелгән: иясенең исеме язылган и. көмеш сәгать 4. Берәр кеше исеме белән бәйләнгән, аталган, гадәттәгедән югарырак и.… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 19 кыргыз — 1. Кыргызстанда яши торган төп халык һәм шуның вәкиле 2. Рев. чаклы казах халкын да шулай атап йөрткәннәр …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 20 махсус — с. 1. Кем яки нәрсә өчен генә аерым билгеләнгән. Ашыгыч, җитди, кичектергесез; нәрсә өчен дә булса атап билгеләнгән м. чаралар 2. Берәр аерым фән, техника, һөнәр, сәнгать өлкәсенә генә караган м. белем 3. Аерым бер, үзенә бер төрле, үзенә башка 4 …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге