аналіза

 • 1Аналіз художнього твору , Василий Марко (2015)
  Аналіз (розкодування) художнього твору - мистецтво, яке ґрунтується на теоретичному знанні та художньому смаку, вмінні бачити, чути і розуміти текст 116 UAH

 • 2Аналітична хімія та аналіз харчової продукції , Руслан Слободнюк,Андрей Горальчук (2018)
  У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи аналітичної хімії, якісного хімічного аналізу й найважливіші методи кількісного та фізико-хімічного аналізу 304 UAH

 • 3Аналіз господарської діяльності , И. Сименко (2017)
  У навчальному посібнику розкрити теоретичні основи аналізу господарської діяльності підприємств в тому числі організаційне, інформаційне та методичне забезпечення; висвітлена методика аналізу і… 260 UAH

 • 4Аналіз господарської діяльності , Татьяна Мулик,Ольга Материнская,Александр Плёнсак (2017)
  У навчальному посібнику розкрити теоретичні основи аналізу господарської діяльності підприємств в тому числі організаційне, інформаційне та методичне забезпечення, висвітлена методика аналізу і… 204 UAH

 • 5Аналітична хімія (2017)
  Навчально-методичний посібник з аналітичної хімії призначений для підготовки та проведення лабораторних занять. Він складений відповідно до чинної навчальної програми з аналітичної хімії для… 101 UAH

 • 6Аналітична хімія. Якісний аналіз (2017)
  Навчальний посібник складено за матеріалами курсу "Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу" 68 UAH

 • 7Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу (2018)
  У підручнику подано матеріал курсу "Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу", необхідний для отримання знань з цього предмету і є орієнтиром для подальшої самостійної роботи з… 170 UAH

 • 8Аналіз та планування проектів , Наталия Ковшун (2008)
  От издателя:Навчальний посібник містить інформацію з основ аналізу та планування проектів: інвестиційний ринок, концепція проекту, методологія проектного аналізу, місце планування в управлінні… 235 UAH

 • 9Аналітична хімія. Якісний та кількісний аналіз. Навчальний посібник , Виктор Малышев,Ангелина Габ,Дмитрий Шахнин (2018)
  У посібнику подано матеріал курсу "Аналітична хімія" для студентів природничих та інженерних спеціальностей, необхідний для отримання знань з цього предмету і є орієнтиром для подальшої самостійної… 95 UAH

 • 10Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками , Лариса Останкова,Наталья Шевченко (2011)
  От издателя:Учебник содержит основные теоретические аспекты дисциплины «Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками», основные методы принятия решений в условиях конкуренции и… 153 UAH

 • 11Аналіз банківської діяльності , Татьяна Косова (2008)
  От издателя:У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні основи та прикладні аспекти аналізу банківської діяльності, наводяться контрольні запитання, тестиі практичні завдання, глосарій 390 UAH

 • 12Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій (2012)
  От издателя:У навчальному посібнику висвітлені сутність та взаємозв’язки основних наукових категорій економічного аналізу в умовах трансформації економіки до ринкових умов 186 UAH

 • 13Аналітична хімія. Задачі та вправи , Михаил Бильченко,Роман Пшеничный (2015)
  Навчальний посібник укладено згідно з програмою навчальної дисцип­ліни«Аналітична хімія»для природничих спеціальностей вищих навчальних закладів 143 UAH

 • 14Аналітична економіка. Макроекономіка і мікроекономіка. У 2 книгах. Книга 1. Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка , Степан Панчишин,Петр Островерх,Ирина Грабинская (2017)
  На основі досягнень світової економічної науки з урахуванням особливостей перехідної економіки України у підручнику розглянуто теоретичні основи макро- і мікроекономіки 390 UAH

 • 15Аналітична хімія. Якісний аналіз , Галина Зайцева,Татьяна Рева,Оксана Чихало (2017)
  Пропонований посібник містить матеріал, викладений на сучасному науковому рівні, з теорії та практики якісного хімічного напівмікроаналізу, необхідний для визначення найважливіших катіонів і аніонів 231 UAH

 • 16Аналіз крові , Степан Процюк (2010)
  От издателя:Чи можливо збагнути природу людських комплексів? Де шукати справжні причини наших найпарадоксальніших учинків, слів, думок? Чому в кожному іноді проступають риси, які нерідко вражають нас… 45 UAH

 • 17Аналіз, моделювання та управління ризиками , Петр Сорока,Богдан Сорока (2011)
  От издателя:У навчальному посібнику наведено основні відомості про економічні ризики, класифікацію та характеристику ризиків, що виникають у різних сферах підприємницької діяльності 117 UAH

 • 18Аналіз фінансової звітності , Т. Тигова,Людмила Селиверстова,Т. Процюк (2017)
  Розкриваються питання: сутності фінансів підприємницького сектору; змісту і організацію фінансової діяльності підприємств; формування та розподілу доходів; реалізації мети діяльності підприємств … 192 UAH

 • 19Аналіз фінансового стану будівельної організації , В. Савенко,С. Савенко,С. Доценко,О. Чертков,С. Пальчик,И. Шатрова,Д. Кислюк,Ю. Орлик (2017)
  У сучасних економічних умовах діяльність кожного господарського суб&# 039;єкта, у тому числі будівельних організацій, є предметом уваги великого кола учасників ринкових відносин, зацікавлених у… 104 UAH

 • 20Анал. Полный гид по альтернативному сексу , Патрик Дж. Холл
  Правда ли, что заниматься анальным сексом вредно? Может ли женщина испытать оргазм, практикуя такой сексуальный опыт?Как сделать анальный секс приятным для обоих партнеров? И какие позиции лучше… 200 руб электронная книга