актык булсын

 • 1 актык — 1. Ахыр, азак, соң 2. с. Азаккы, соңгы актык тамчы канга кадәр 3. Нәр. б. иң соңгысы …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 2 Рузалия апа — Полное имя Рузалия апа Гарифуллина Страна …

  Википедия

 • 3 Татар жыры — Татар җыры Жанр эстрада, поп музыка Годы проведения 1999 настоящее время Страна …

  Википедия

 • 4 азак — 1. Бер бөтеннең (әйбер яки күренешнең) иң соңгы кисәге, актыгы; бетү, туктау алдыннан булганы, актык өлеше 2. Азакта, Соңыннан …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 5 азаккы — с. Иң азакта була торган, бетү алдындагы, соңгы. АЗАККЫ (АКТЫК, АХЫРГЫ) СҮЗ – Соңгы сүз …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 6 актыккы — с. Иң азакта була торган, бетү алдындагы, соңгы. АЗАККЫ (АКТЫК, АХЫРГЫ) СҮЗ – Соңгы сүз …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 7 амин — I. Теләк теләгәндә яки хәер дога кылганда, вәгазь сөйләгәндә шулай булсын , кабул булсын мәгънәсендә соңгы сүз итеп әйтелә. АМИН ТОТУ – Ашаганнан соң кул күтәреп дога кылу. II. АМИН – хим. Азот һәм водородтан торган химик радикал – NH2 …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 8 ахыргы — с. Иң азакта була торган, бетү алдындагы, соңгы. АЗАККЫ (АКТЫК, АХЫРГЫ) СҮЗ – Соңгы сүз …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 9 әлхәмделилла — кер. Аллага дан булсын, аллага шөкер …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 10 әссәләмегаләйкем — иск. Исәнләшү сүзе буларак кулл. : сезгә тынычлык булсын! …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 11 баек — I. Башкорт халык биюе. II. БАЕК – иск. Анык билгеле, һичшиксез, тәмам, бөтенләй остазым бу җиһандин баек бизде. III. БАЕК – и. диал. Бик яшьли (кайчакта бәби чакта ук) ярәшелгән кыз яки егет баек булсын, бер беренә лаек булсын …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 12 басма — I. и. 1. Баскычның басып менә торган аратасы яки киртләче 2. Өйалды баскычы. Басып яки утырып тору өчен бер генә тактадан торган җайланма көймә б. сы 3. Су кырыеннан эчкәрәк кереп басып торырга (йөрергә) уңайлы булсын өчен ясалган, корылган… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 13 баш — 1. Кеше һәм хайван гәүдәсенең авыз, иң әһәмиятле сизү органнары һәм зур ми урнашкан өлеше. Баш киеме башыгызны салыгыз. Баштагы чәч баш тарау. Баш мие, ми 2. Үсемлекләрнең югарыгы өлеше, өстәге оч ботаклары, шундагы чәчәклекләре яки җимешлекләре …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 14 булып — – былбыл б. гөлгә кунып – укытучы б. эшләү – бәләкәй б. күренү 34. БУЛГАЧ – әйдә б. әйдә! 35. БУЛСЫН – урамда б. , өйдә б... 37. БУЛЫР – бүтән кеше булмас, шул б. 38. сөт май булган – тырыш бул – йоклаган булып яту – күңел ачкан булалар – хат… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 15 колак — 1. Кешеләрдә һәм хайваннарда ишетү органы 2. Ишетү органының колак тишеге тирәсендәге тышкы, кимерчәкле өлеше; тышкы колак 3. сөйл. Колакчын (баш киемендә) 4. Төрле әйберләрдә тотарга, элеп куярга һ. б. уңайлы булсын өчен эшләнгән җайланма, колак …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 16 котлы — 1. Матур, ягымлы, сөйкемле 2. Бәхетле. КОТЛЫ БУЛСЫН – Нин. б. эшне котлау, хуплау, изге теләк теләгәндә әйтелә; бәхетле булсын, уңышлы булсын …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 17 курган — 1. Борынгы халыклар үзләренең үлгән башлыклары, батырлары истәлегенә өеп калдырган ясалма калкулык 2. Кальга, ныгытма стенасы. Тигез җирдә көтүдәге терлеккә ышык булсын өчен ясалган балчык стена, кутан, кура …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 18 күкләү — Тегәргә уңайлы, тигез булсын өчен яки тегелә торган нәрсәне кидереп үлчәп карарга әзерләнгәндә, аның кисәкләрен энәне эре атлатып тегеп беркетү; Типчү …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 19 мәйлең — сөйл. Ихтыярың, үзең теләгәнчә булсын …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 20 менә — а. 1. Күз алдында, якында гына булган кемгә яки нәрсәгә, берәр хәл күренешкә күрсәтү, игътибарны юнәлдерү өчен кулл. Шул ук мәгънәдә күрсәтү хәрәкәтенә ияртеп әйтелә 2. Эш хәрәкәтнең эзлеклелеген, күренешләрнең бер бер артлы алмашынуын күз… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге