адитивний

 • 1 адитивний — а, е. Пов язаний із додаванням. •• Адити/вна величина/ мат. величина, що її отримують шляхом додавання кількох величин. ** Адити/вна тео/рія чи/сел частина арифметики, що вивчає закони, за якими числа можна скласти з доданків того чи іншого виду …

  Український тлумачний словник

 • 2 адитивний — прикметник …

  Орфографічний словник української мови

 • 3 мультиплікативно-адитивний — а, е. Такий, що його одержують в результаті операцій множення і додавання …

  Український тлумачний словник

 • 4 адитивність — аддитивность additivity Addition, Additivität – 1) Властивість величин, яка полягає в тому, що значення величини, яка відповідає цілому об’єкту, дорівнює сумі значень величин, що відповідають його частинам, незалежно від того, яким чином поділено …

  Гірничий енциклопедичний словник