Селоб

 • 1 селоб — I сайлоб II [سيلاب] 1. оби тезу тунд ҷоришавандаи борони сел 2. маҷ. он чи бо суръату қувват ба ҳеҷ мамониат нигоҳ накарда зоҳир мешавад; селоби хашм, селоби ғазаб, селоби ғам …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 2 сайлоб — (селоб) [سيلاب] оби тунду тез, оби сел, обе, ки бар асари баланд шудани оби дарёҳо ва дар кӯҳу даштҳо аз сабаби боронгарӣ ё офати дигар (канда шудани сад, об шудани яхҳо) пайдо мешавад …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 3 навҷаба — [نوجبه] кҳн. сел, селоб …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 4 обанбошт — [آب انباشت] кит 1. захира ва пур кардани об дар махзанҳои бузурги рӯизаминӣ ва зеризаминӣ барои истифодаи минбаъда, обанбор 2. иншооти махсус барои захира кардани оби обёрӣ ва кам кардани хавфи селобҳо …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 5 обовард — [آب آورد] он чи онро об овардааст, хасу хошоке, ки ҷӯй ё селоб бо худ овардааст …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 6 рег — I [ريگ] резаҳои майдаи шорандаи кварс ва дигар маъданҳои сахт, ки бо таъсири боду бориш, селоб ва ҷараёни оби дарёҳо дар натиҷаи аз ҳам пошида ва майдашавии сангҳо пайдо мешавад, сангреза; реги равон регҳое, ки дар дашту биёбонҳо бо вазиши бод аз …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 7 сел — I сайл II [سيل] 1. ҷараёни оби борони бисёр ки ба сабаби боришҳои зиёди паёпай ва об шудани яхҳо бошиддат ва суръат ҷорӣ мешавад, селоб 2. маҷ. он чи босуръат ва ба ҳеҷ монеа нигоҳ накарда ҷорӣ мешавад; борони сел борони сахтборанда; сел задан… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 8 убоб — [عباب] а. кит. сели калон; селоб; борони сел …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 9 фаркан — [فرکن] кит 1. селроҳае, ки дар он оби сел ҷамъ шуда бошад, гузари об, ҷӯи об; селоб 2. он чи бо гузашти замон фартут шуда фурӯ рехта бошад, хароб, вайрон …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 10 ҳин — I [هين] кит. калимаи нидо 1. ана, инак; огоҳ бош, эҳтиёт шав 2. шитоб кун, зуд II [حين] вақт, ҳангом, дам, лаҳза; дар як ҳин дар як дам III [هين] а. сел, селоб …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.