Рухом

 • 1 рухомӣ — [رخامي] мансуб ба рухом …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 2 рухом — [رخام] а. санги мармари аълои рангдор …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 3 рухомість — мості, ж. 1) Властивість за знач. рухомий 2), 4), 6). 2) Те саме, що Рухо/ме майно/ (див. рухомий 3)) …

  Український тлумачний словник

 • 4 рухомість — іменник жіночого роду …

  Орфографічний словник української мови

 • 5 грохот зі складним рухом — грохот со сложным движением combined motion screen Kurbelsiebmaschine грохот, просіювальна поверхня якого бере участь одночасно у декількох видах руху, що виникають в різних площинах …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 6 скидати — I скид ати і рідко іскида/ти, а/ю, а/єш, недок., ски/нути, і рідко іски/нути, ну, неш, док. 1) перех. Кидати кого , що небудь униз. || Зіштовхувати, спихати кого , що небудь звідкись. || безос. || Висаджувати кого небудь або викидати щось із… …

  Український тлумачний словник

 • 7 тицяти — яю, яєш і рідше ти/цькати, аю, аєш, недок., ти/цьнути, ну, неш, док., розм. 1) неперех., чим, у що.Різко торкатися кого , чого небудь чимсь. 2) перех. Різким або недбалим рухом подавати, віддавати щось кому небудь. || Всовувати, засовувати куди… …

  Український тлумачний словник

 • 8 33.060.30 — Радіорелейні та стаціонарні супутникові системи зв язку ГОСТ 19463 89 Магистральные каналы изображения радиорелейных и спутниковых систем передачи. Основные параметры и методы измерений. Взамен ГОСТ 19463 74 ГОСТ 23288 78 Радиопеленгаторы.… …

  Покажчик національних стандартів

 • 9 відкидати — I відк идати аю, аєш, недок., відки/нути, ну, неш, док., перех. 1) Кидати вбік або назад від кого , чого небудь. || Різким рухом відстороняти, відштовхувати когось від себе. 2) Відводити геть, піднімати вгору або опускати вниз що небудь,… …

  Український тлумачний словник

 • 10 рвонути — і рідше ірвону/ти, ну/, не/ш, док., однокр. 1) перех. Порушуючи цілісність чого небудь, одним рухом рвучко розділити, розірвати його на частини. || Вкусити, гризонути. || Різко, гучно пролунати. 2) перех. і без додатка. Рвучко, з силою смикнути,… …

  Український тлумачний словник

 • 11 розпанахувати — ую, уєш, недок., розпана/хати, аю, аєш, док., перех., розм. 1) Різким рухом, з силою рвати на частини, шматки що небудь; розривати, роздирати. || безос. || Ранити, розрізаючи, розсікаючи або розриваючи чим небудь гострим або колючим. || Убивати… …

  Український тлумачний словник

 • 12 хитати — а/ю, а/єш, недок., хитну/ти, ну/, не/ш, док. 1) перех. і без додатка. Надавати чому небудь коливального руху з боку на бік, вперед і назад, згори вниз; колихати, гойдати. || Ритмічно погойдувати кого , що небудь. || Колихати, гойдати кого небудь …

  Український тлумачний словник

 • 13 живильник — питатель feeder Speiser 1) Клапан, що регулює надходження води, пального тощо в машину, апарат і т.і. 2) Машина або пристрій для рівномірної подачі регульованої кількості вихідного матеріалу в різні види технологічного (напр., збагачувального)… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 14 зривати — а/ю, а/єш, недок., зірва/ти, зірву/, зі/рвеш, док., перех. 1) Надломивши, відокремлювати від стебла, кореня і т. ін. (листок, квітку, плід тощо). 2) Рвучко відокремлювати що небудь прикріплене. || Рвучким рухом знімати, стягати що небудь із… …

  Український тлумачний словник

 • 15 мазок — зка/, ч. 1) Накладання фарби (гриму, клею тощо) коротким рухом, легким дотиком пензля і т. ін. || Накладена таким рухом фарба, грим і т. ін. 2) перен. У літературному творі – дрібна виразна деталь художнього зображення. 3) мед. Невелика кількість …

  Український тлумачний словник

 • 16 перекидатися — I а/ється, недок. Пас. до перекидати I. II а/юся, а/єшся, недок., переки/нутися, нуся, нешся, док. 1) через що і без додатка. Різким рухом усього тіла, кидком переміщатися з одного місця на інше, через що небудь. || з чого на що, на чому і без… …

  Український тлумачний словник

 • 17 плюскати — аю, аєш, недок. 1) неперех. Рухаючись, видавати плюскіт (про воду або іншу рідину). || Битися, ударятися об що небудь із плюскотом. || Ударами, рухом по (у) воді (або іншій рідині) створювати плюскіт. 2) перех. Різким рухом, із плюскотом лити,… …

  Український тлумачний словник

 • 18 показувати — ую, уєш, недок., показа/ти, ажу/, а/жеш, док. 1) перех. Давати можливість бачити, розглядати, роздивлятися кого , що небудь. || Виявляти перед кимсь своє вміння робити що небудь. || Демонструвати кінофільм, давати спектакль і т. ін. || Домагатися …

  Український тлумачний словник

 • 19 провідність — ності, ж. 1) спец. Здатність тіла, речовини проводити тепло, звук, електрику і т. ін. •• Електри/чна прові/дність а) здатність речовини проводити електричний струм під впливом електричного поля; б) фізична величина, обернена електричному опору;… …

  Український тлумачний словник

 • 20 прогвинчувати — ую, уєш, недок., прогвинти/ти, нчу/, нти/ш, док., перех. Обертальним рухом пропускати крізь що небудь гвинтоподібний інструмент. Прогвинчувати дошку. || Обертальним рухом пропускаючи крізь що небудь гвинтоподібний інструмент, робити отвір.… …

  Український тлумачний словник


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.