(po účinku

 • 1akumùlātor — m 1. {{001f}}tehn. sprava za skupljanje i pohranjivanje električne energije 2. {{001f}}inform. dio procesora u kojem se pohranjuju podaci nakon aritmetičko logičkih operacija ⃞ {{001f}}napuniti ∼e 1. {{001f}}dosl. opskrbiti akumulator izvorom… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 2dȃn — m 〈N mn i/dnêvi ekspr. jez. knjiž., G dánā〉 1. {{001f}}astron. vrijeme potrebno da se nebesko tijelo okrene oko svoje osi [Mjesečev ∼] 2. {{001f}}vrijeme od izlaska do zalaska Sunca; doba, vrijeme [za ∼a u vrijeme danjega svjetla] 3. {{001f}}dan… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 3kȍlektīvan — kȍlektīv|an prid. 〈odr. vnī〉 koji se odnosi na kolektiv, koji ima svojstva kolektiva [∼na svijest]; skupni, zajednički, udružen ∆ {{001f}}∼na odgovornost 1. {{001f}}preuzimanje skupne odgovornosti grupe ljudi za održavanje zajedničke imovine ili …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 4pomágati — (komu, koga, se) nesvrš. 〈prez. pòmāžēm (se), imp. áži (se), pril. sad. ážūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(komu) pridonijeti uspjehu ili učinku drugoga, ob. radom 2. {{001f}}(koga) novcem i sl. pomoći u izdržavanju, podmirivanju troškova… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 5ráditi — nesvrš. 〈prez. rȃdīm, pril. sad. rádēći, prid. trp. rȃđen, gl. im. ráđēnje〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}obavljati posao, sustavno ulagati napore da se postigne neki rezultat b. {{001f}}biti zauzet poslom, biti angažiran na poslu [∼ kao konj… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 6raditi — ráditi nesvrš. <prez. rȃdīm, pril. sad. rádēći, prid. trp. rȃđen, gl. im. ráđēnje> DEFINICIJA 1. (što) a. obavljati posao, sustavno ulagati napore da se postigne neki rezultat b. biti zauzet poslom, biti angažiran na poslu [raditi kao konj… …

  Hrvatski jezični portal

 • 7avadana — avadána ž DEFINICIJA u budističkoj književnosti legende o učinku karmana (djela, čina) ETIMOLOGIJA skr. aradāna : junački čin …

  Hrvatski jezični portal

 • 8kumulativan — kȕmulatīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA 1. koji postupno raste u broju, snazi ili učinku 2. sveukupan, nagomilan SINTAGMA kumulativna granata vojn. protuoklopna granata, aktivirana oslobađa veliku kinetičku energiju koja probija vrlo debele …

  Hrvatski jezični portal

 • 9kolektivan — kȍlektīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA koji se odnosi na kolektiv, koji ima svojstva kolektiva [kolektivna svijest]; skupni, udružen, zajednički SINTAGMA kolektivna odgovornost 1. preuzimanje skupne odgovornosti grupe ljudi za održavanje… …

  Hrvatski jezični portal

 • 10pomagati — pomágati (se, komu, koga) nesvrš. <prez. pòmāžēm (se), imp. áži, pril. sad. ážūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (komu) pridonijeti uspjehu ili učinku drugoga, ob. radom 2. (koga) novcem i sl. pomoći u izdržavanju, podmirivanju troškova… …

  Hrvatski jezični portal

 • 11agr — àgr (àgar) prid. <indekl.> DEFINICIJA koji je intenzivna okusa i jak po učinku [agr kava] ETIMOLOGIJA fr. aigre ← srlat. *acrus ← acer …

  Hrvatski jezični portal

 • 12učinak — ùčinak m <G īnka, N mn īnci, G ākā> DEFINICIJA 1. proizvod, rezultat (rada) 2. a. djelovanje, utjecaj [bez učinka; imati učinka] b. dojam, efekt SINTAGMA plaćanje po učinku pov. način plaćanja u stalnom radnom odnosu prema obračunu o… …

  Hrvatski jezični portal

 • 13akumulator — akumùlātor m DEFINICIJA 1. tehn. sprava za skupljanje i pohranjivanje električne energije 2. inform. dio procesora u kojem se pohranjuju podaci nakon aritmetičko logičkih operacija FRAZEOLOGIJA napuniti akumulatore 1. (dosl.) opskrbiti akumulator …

  Hrvatski jezični portal

 • 14dan — dȃn1 m <N mn i/dnȇvi ekspr. jez. knjiž., G dánā> DEFINICIJA 1. astron. vrijeme potrebno da se nebesko tijelo okrene oko svoje osi [Mjesečev dan] 2. vrijeme od izlaska do zalaska Sunca [za dana u vrijeme danjega svjetla]; doba, vrijeme 3.… …

  Hrvatski jezični portal

 • 15efekt — èfekt (èfekat) (Ø, čega) m <G mn kātā> DEFINICIJA 1. ono što je rezultat nekog djelovanja, operacije i sl.; posljedak, posljedica, učinak 2. način na koji nešto djeluje na neki predmet ili biće [efekt pojačanog Sunčeva djelovanja na biljni… …

  Hrvatski jezični portal

 • 16akórd — 1 a m (ọ̑) skladni, ubrani glasovi, zvoki: zamrl je zadnji akord; slišijo se akordi harmonike, klavirja; močni akordi; pren., knjiž. zgodba izzveni v realističnem akordu; čisti barvni akordi; mračni akordi življenja ♦ muz. akord istočasno… …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • 17nagrajevánje — a s (ȃ) glagolnik od nagrajevati: nagrajevanje znanstvenikov / kriteriji za nagrajevanje umetniških del / nagrajevanje po delu, učinku …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • 18nagrajeváti — újem nedov. (á ȗ) 1. dajati komu kaj kot dokaz priznanja za pomemben znanstveni, umetniški dosežek, za plemenito dejanje: nagrajevati najboljše umetnike, znanstvenike / nagrajevati filme, knjige / nagrajevati z visokimi nagradami / ekspr.… …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • 19pláča — e ž (á) 1. do 1965 vsota, ki jo na določena razdobja dobi zaposleni za svoje delo: dobiti, dvigniti, pog. vleči plačo; povišati plače; nizka plača / mesečna plača; osnovna plača; ima stalno plačo; plača po učinku / pisar. nastop službe takoj,… …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • 20pláčati — in plačáti am dov. (á á á) 1. dati za kaj določeno vrednost, navadno denar, in si s tem pridobiti pravico a) do lastništva tistega: plačati blago, pohištvo; ali si knjigo že plačal; drago plačati; malo, veliko plačati; naprej, takoj plačati; pog …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika