Заборский, Йонаш


Заборский, Йонаш
Jonáš Záborský (fotografia).jpg

Йонаш Заборский (словацк. Jonáš Záborský; 3 февраля 181223 января 1876) — словацкий писатель, историк, поп, профессор греческого языка, журналист, драматург и поэт. Выступил под псевдонином Магурского в 1836 с патриотической одой «К словакам». В конце 1830-х гг. за довольно резкие панславянские высказывания Заборский подвергся преследованиям со стороны правительства. В 1848, во время венгерского восстания, был посажен в тюрьму лишь по неосновательному подозрению в враждебных замыслах против австрийского правительства.

Свои стихи Заборский издал в виде отдельных сборников в 1840 и 1851. Последний сборник подвергся беспощадной критике и автор надолго замолчал. Лишь в 1864 вновь выступил с драматическими пьесами на словацком языке; сначала были изданы «Básne dramatické» (под псевд. Vojan Josifović), потом «Lžedimitrijady» — девять драм из Смутного времени в России, затем ещё 17 драм на сюжеты из старой словацкой истории. В 1870-х гг. под именем дротаря Феодора Заборский писал сатирические рассказы.

При написании этой статьи использовался материал из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1890—1907).

Содержание

Dielo

Poézia

 • 1830, 1840, 1866 - Bájky slovenské. Jonáša Záborského. (zbierka pôvodných a preložených bájok: Časť prvá - 142 bájok, Časť druhá - anekdoty a alegórie, 61 bájok, Časť tretia - obsahuje preklady z gréčtiny a poľštiny, 38 bájok)
 • 1836 - Na Slowáků (oslavná báseň - vyšla v časopise Zora)
 • 1851Žehry. Básně a dvě řeči. (zbierka bájok, dúm, básnických listov, hrdinských listov, žihadlíc (epigramov), a dvoch rečí: 1. Rěč o odrodilosti. Ohavnost odrodilosti mezi námi Slováky (I.-V.); 2. Ku mládeži při otevření školského roku (I., II.).)
 • Básne lyrické. (Predupomenutie; Porady biskupské r. 1850; Šuhajdovi; Únos Lumíra; Pospev; Snadnosť i nesnadnosť slovenského spisovateľstva; Sedliacky marš, pri ktorom sa sedliaci zmužile tackajú do novej poroby; Madarčenie mien; Jozefovi Viktorínovi; Slovákom na rozlučnú I. - III.; atď.)
 • 1861 - Kalendár drotára Fedora. Na rok ktorýkoľvek od narodzenia Antikrista, vynalezenia pálenky a národnej aristokratie, platný pre celé neobmedzené Slovensko, s podobizňou pôvodcovou. (pôvodne: Chýrnik i Vestník drotára Fedora.) – (Astrologické vedomosti; Kalendárske proroctvá; Kalendárske dobré rady (1-37); Novoroční vinš; Pochválen buď Ježiš Kristus!; Apríl I. (30); Apríl II. (30); Apríl III. (30); Apríl IV. (30); Apríl V. (30); Apríl VI. (30); Apríl VII. (30); Apríl VIII. (30); Apríl IX. (30); Apríl X. (30); Apríl XI. (30); Apríl XII. (30 + 3 záverečné); Hádka.)
 • 1868, 1872Žihadlice. (pôvodne: Iskrice.)
 • 1864-1869Kniha Džefr. Kde prorok Ali napísal hieroglyfami o všetkom, čo nemá byť až do skonania sveta. Preložil verne z arabštiny Jonáš Záborský, majiteľ opravdivého kríža, spoluúd mnohých neučených spoločností, a národní hriešnik.
 • Listy z Kocúrkova. Vydanie tretie, lenže prvé a druhé ešte nevyšlo, sdeluje Jonáš Záborský.
 • 1866 - Násmešné listy.(pôvodne: Listy drotára Fedora.)
 • 1864-1869 - Násmešné rozmluvy. K obveseleniu všetkých, ktorí to čítať nebudú. (pôvodne: Rozmluvy drotára Fedora.)
 • 1866-1869 - Násmešné telegramy. (pôvodne: Telegramy drotára Fedora.)
 • 1868 - Pohrobné dodatky Jonáša Záborského. (dodatočne nazvané ako "Hurbaniáda")

Próza

 • 1866 - Šofránkovci. Násmešná rozprávka. (Časť prvá. Učená cesta Pandrlákova; Časť druhá. Cesty a úrady Kekerlakove; Časť tretia. Boje Šofránkovcov.)
 • 1866, 1912 - Faustiáda. Fantastická hrdinská báseň. Vydanie tretie, lenže prvé a druhé ešte nevyšlo.
 • 1866 - O siedmich vodcoch maďarských. (pôvodne: Kronika bezmenného notára Bolerázského. Z latinského preložil a v typografii pekelnej vydal, k užitku uhorských škôl a vzdelaniu slovenskej mládeže, knieža diabolské Belzebub. Dielo to teraz už veľmi riedke. Unicum z neho nachádza sa u drotára Fedora.)
 • 1870 - Panslavistický farár. Rozprávka politická. (pôvodne: Snemovný kandidát.)
 • 1864 - Chruňo a Madragora. Fantastická rozprávka. (pôvodne: Chruňo. Veľmi pekný a vzdelavatedlný román od drotára Fedora.)
 • 1866, 1912 - Frndolína. Obrázok rodinného života. (pôvodne: Pompézňa.)
 • 1871, 1894 - Mazepova láska. Historická poviedka z liet 1707 - 1709.
 • 1869 - Svatoplukova zrada.
 • 1894 - Smrť Jánošíkova. Pospolitá povesť.
 • 1873 - Dva dni v Chujave. Novoveká povesť. (Deň škaredý; Deň pekný.)
 • 1863, 1866 - Básnici. (pôvodne: Rozmluva o básnictve.)
 • 1870 - Hlovík medzi zbúreným ľudom. Udalosť skutočná.
 • 1864 - Kulifaj. Rozprávka ...(nečitateľné).
 • 1866, 1914 - Nálezca pokladu. Skutočná udalosť. (pôvodne: Dukát.)
 • 1864 - Mroč. Rozprávka z bojov slovenských.
 • 1866 - Borzajovci. Obrázok z rodinného života. (pôvodne: Strýčok.)
 • 1866 - Jurát. Rozprávka novoveká od J. Záborského.
 • 1871 - Mrzutá. Obrázok z rodinného života. (pôvodne: Morga) 1871
 • 1866 - Buld. Rozprávka z historickým úzadiem. (pôvodne: Spoveď) (s "dolnozemskou" tematikou)
 • 1866 - Rozmluva filozofická o svete.

Пьесы

 • 1864 – ‘‘Арпадовци. Историческая трагедия в 4–х действиях. (Ранее: Конфликты в семье Св. Стефана. Опубликовано под псевдонимом: Vojan Josifovič)‘‘
 • 1865 – ‘‘Последние дни Великой Моравии. Историческая трагедия в 5 действиях.‘‘
 • 1865 – ‘‘Битва у Росaновиец. Историческая трагедия в шести действиях.‘‘
 • 1865 – ‘‘Фелисиан Сáх. Историческая трагедия в 3–х действиях.‘‘
 • 1865 – ‘‘Кароль Драчский. Историческая трагедия в 4–х действиях.‘‘
 • 1865 – ‘‘Элизабет Людовитовна. Историческая трагедия в 3-х действиях.‘‘
 • 1866 – ‘‘Гунядовци. Трагедия в 3-х действиях.‘‘
 • 1866 – ‘‘Дожа. Трагедия в 5 действиях.‘‘
 • 1866 – ‘‘Утишенич. (Martinuzzi.) Трагедия в 5 действиях.‘‘
 • 1866 – ‘‘Баториoвна. Трагедия в 2-х действиях.‘‘
 • 1866 – ‘‘Ужин Яношика. Драма в 4-х действиях с историческим фоном.‘‘
 • 1864 – ‘‘Сопротивление задунайских Словаков. Историческая трагедия в шести действиях.‘‘
 • 1866 – ‘‘Стрига. Комические драма с историческим фоном в 3-х действиях.‘‘
 • 1866 – ‘‘Голуб. Трагедия в 2-х действиях.‘‘
 • 1866 – ‘‘Хорватская Елена. Трагедия в пяти действиях.‘‘
 • 1866 – ‘‘Падение Сербии. Трагедия в 3-х действиях.‘‘
 • 1866 – ‘‘Дьорде Черный. Трагедия на шести актов.‘‘
 • 1866 – ‘‘Убитие Дмитрия. Увертюра в 6 актов.‘‘
 • 1866 – ‘‘Годунов царем. Увертюра в 4-х действиях.‘‘
 • 1866 – ‘‘Лжедмитрий в Польше. Увертюра в 6 актов.‘‘
 • 1866 – ‘‘Падение Годуновых. Трагедия в 5 действиях.‘‘
 • 1866 – ‘‘Первый Лжедмитрий. Трагедия в 6 действиях.‘‘
 • 1866 – ‘‘Второй Лжедмитрий. Трагедия в 6 действиях.‘‘
 • 1866 – ‘‘Третий Лжедмитрий. Трагедия в 6 действиях.‘‘
 • 1866 – ‘‘Лияпуновци. Трагедия в 5 действиях.‘‘
 • 1866 – ‘‘Последние преступники.. Трагедия в 6 действиях.‘‘
 • 1866 – ‘‘Подкидыш. Комедия в пяти действиях.‘‘
 • 1866 – ‘‘Богатый вор. Фарс в 2-х действиях.‘‘
 • 1866 – ‘‘Прелюбодей. Фарс в 3-х действиях.‘‘
 • 1866 – ‘‘Ухаживач. Фарс в одном действии.‘‘
 • 1866 – ‘‘Алкоголик и пьяница. Фарс для обычных людей в пяти действиях.‘‘
 • 1866 – ‘‘Вифлеем. Подомовая игра для сельской молодежи на Рождество, на основе народного творчества, свободно перестроен с намерением удалить обычным в этом неприличие и глупым шуткам добавить что-то более разумное и более практичное.‘‘
 • 1867–1869 – ‘‘Пан-славян. Фарс в 3-х действиях.‘‘
 • ‘‘Месть за месть. Веселая драма в пяти действиях. (История по существу, правда, в Москве, в начале 17. века.)‘‘

Historické a publicistické práce

Dejepisné články

 • Únia na Litve a v Uhrách
 • Dávnovekosť vzájomnosti slovanskej
 • Historické pamätnosti v Turci
 • Historické pamätnosti v župe Šáryšskej
 • Slovanský pôvod Zápoľovcov
 • Kedy bolo zlúčené Slovensko s Uhorskom?
 • Odboj Kupy
 • Veľkokniežacia hodnosť Geizova
 • Počiatky kresťanstva madzi Maďarmi
 • Bulla Silvestra II.

Náboženské práce

 • 1853 - Múdrosť života ve chrámových řečech pro všecky roku cirkevního príležitosti. Díl I. (315 strán), Díl II. (234 strán).
 • 1857 - Chrámové reči a kázne od Jonáša Záborského. Nič nestoja. (Svetlo evangeliuma.) Diel I. (2+640+12 strán v rukopise), Diel II. (1019 strán v rukopise), Diel III. (875 strán v rukopise).
 • 1871 - Kázne na všetky nedele a sviatky. (295 strán) 1871
 • 1851 - K Slovákom! Reč na deviatu nedeľu po sv. Duchu. "Uzrevší mesto, plakal nad ním." Luk. 19, 41. Ku vzbudeniu všetkých spiacich a zavedených Slovákov r. 1851 vydal po česky Jonáš Záborský, farár Župčiansky.
 • 1848 - O náležitom užívaní času. Kázeň na nový rok.
 • 1848 - O všeobecnom a zvláštnom rídení božom. Kázeň na štvrtú nedeľu pôstnu.
 • 1851 - O podporovaní a užívaní škôl. Kázeň na deviatu nedeľu po sv. Duchu.
 • 1851 - Čtyri veky.
 • 1853 - Reč na deň sv. Trojice o bytnosti Boha.
 • Ku knězúm pri společné nábožnosti. "Z konferencí Massillonových, s něktorými vlastními úvahami, všecko nezrízené a nesličné." (72 strán v rukopise) (Th. O povinnosti kňeze; Th. Povinnosti kňeze. I. Časť, II. Časť; Dodatky.)
 • Promtuarium Theologicum. (664 strán v rukopise)

Autobiografické práce

 • 1869 - Výjavy z mojeho života.
 • 1869 - Vlastný životopis. "O rodine pre rodinu."
 • 1872 - Rodine v Záborí Jonáš Záborský 1872.
 • 1864 - Zemiansky list rodiny Záborských.
 • Poznamenání rozličná. (Zlomok)

Iné projekty

Шаблон:Projekt

Externé odkazy


Wikimedia Foundation. 2010.

Смотреть что такое "Заборский, Йонаш" в других словарях:

 • Заборский Йонаш — Йонаш Заборский (словацк. Jonáš Záborský; 3 февраля 1812 23 января 1876) словацкий драматург и поэт. Выступил под псевдонином Магурского в 1836 с патриотической одой «К словакам». В конце 1830 х гг. за довольно резкие панславянские высказывания… …   Википедия

 • Заборский Йонаш — Заборский (Záborský) Йонаш (3.2. 1812, Загорж, 23.1.1876, Жупчани), словацкий писатель и драматург. Был священником. Выступил в 1836 как автор классицистических стихов. Основные произведения З. сатиры, рассказы, повести («Фаустиада», 1864;… …   Большая советская энциклопедия

 • ЗАБОРСКИЙ Йонаш — ЗАБОРСКИЙ (Záborský) Йонаш (1812—1876), словацкий писатель. Сатиры, рассказы, повести, в т.ч. «Фаустиада» (1864), «Священник — панславист» (1870), утопия «Два дня в Хуаве» (1873). Дидактич. комедии и драмы («Подкидыш», 1867), ист.… …   Литературный энциклопедический словарь

 • Заборский — фамилия. Известные носители: Заборский, Георгий Владимирович (1909–1999) советский и белорусский архитектор, заслуженный строитель БССР, народный архитектор СССР, лауреат государственной премии СССР. Заборский, Йонаш (1812 1876) словацкий… …   Википедия

 • Йонаш Заборский — (словацк. Jonáš Záborský; 3 февраля 1812 23 января 1876) словацкий драматург и поэт. Выступил под псевдонином Магурского в 1836 с патриотической одой «К словакам». В конце 1830 х гг. за довольно резкие панславянские высказывания Заборский… …   Википедия

 • Заборский Й. — Йонаш Заборский (словацк. Jonáš Záborský; 3 февраля 1812 23 января 1876) словацкий драматург и поэт. Выступил под псевдонином Магурского в 1836 с патриотической одой «К словакам». В конце 1830 х гг. за довольно резкие панславянские высказывания… …   Википедия

 • Заборский — I Заборский         Георгий Владимирович [р. 29.10(11.11).1909, Минск], советский архитектор, заслуженный строитель БССР (1961). Учился в АХ в Ленинграде (1933 39) у С. С. Серафимова. С 1940 работает в Белоруссии. Автор проекта реконструкции… …   Большая советская энциклопедия

 • Земан (титул) — У этого термина существуют и другие значения, см. Земан. Земан (словацк. Zeman, венг. Nemes)  самый низкий дворянский титул в Венгерском королевстве, находящийся ниже барона. Словацкое название «земан» происходит от слова «zem»  «земля» …   Википедия