Взбранной воеводе


Взбранной воеводе

Взбра́нной воево́де (греч. Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ) в православном богослужении — кондак Богородице. Был написан в честь избавления Константинополя в 626 году от нашествия варваров.

Содержание

Греческий оригинал

греч. Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια,
ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,
ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε•
ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον,
ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,
ἵνα κράζω σοί: Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.

Церковнославянский перевод

Взбра́нной Воево́дѣ побѣди́тельная, я́ко изба́вльшеся от злыхъ, благода́рственная воспису́емъ Ти раби́ Твои, Богоро́дице, но яко иму́щая держа́ву непобѣди́мую, от вся́кихъ насъ бѣдъ свободи́, да зове́мъ Ти: Ра́дуйся, Невѣсто Неневѣстная!

Русский перевод (Николая Нахимова)

Тебе, высшей Военачальнице, избавившись от бед, мы, недостойные рабы Твои[1], Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь. Ты же, имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всяких бед, чтобы мы взывали к Тебе: радуйся, Невеста, в брак не вступившая!

Русский перевод (митрополита Филарета)

Бранноподвизающейся за нас военачальнице дары победные и, как избавленные от бед, дары благодарственные приносим Тебе, Богородице, мы, рабы Твои: но Ты, как имеющая державу непреоборимую, освободи нас от всяких опасностей, да взываем Тебе: радуйся, Невеста неневестная!

Русский перевод (о. Амвросия, в миру Д. А. Тимрота)

Тебе, Высшей Обороняющей нас Военачальнице / за избавление от страшных бед / учреждаем Тебе торжества победы благодарственные / мы, рабы Твои, Богородица! / Но Ты, как имеющая власть необоримую, / от всяческих опасностей нас освободи, / да взываем Тебе: / Радуйся, Невеста, брака не познавшая!

Рецепция

На текст кондака писали церковную музыку крупные русские композиторы П. Г. Чесноков, С. В. Рахманинов и др.

Примечания

 1. греч. ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου букв. — я, город Твой, Тебе надписываю (письменно, то есть открыто, явно закрепляю на письме). В церковнославянском переводе «город Твой» заменен на «раби Твои». «Град» впервые заменили на «раб» в XIV веке при правке славянских богослужебных книг на Афоне. См.: Православная энциклопедия, т.1, с.373.

См. также


Wikimedia Foundation. 2010.

Смотреть что такое "Взбранной воеводе" в других словарях:

 • ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ — [церковнослав. ; греч. ἀγρυπνία, παννυχίς; лат. vigilia], в широком смысле слова аскетическая практика, состоящая в отказе от сна и продолжительном молитвословии в ночное время суток; в богослужении правосл. Церкви особый комплекс служб суточного …   Православная энциклопедия

 • ГРЕЧЕСКИЙ РАСПЕВ — жанрово стилевая система, принятая в восточнослав. церковном пении с ХVI в. и имевшая большое значение для его развития. В рукописях содержатся следующие ее названия: , , (в традиции Юго Зап. Руси) …   Православная энциклопедия

 • Благовещение Пресвятой Богородицы — У этого термина существуют и другие значения, см. Благовещенье (значения) …   Википедия

 • Акафистная Суббота — «Похвала Пресвятой Богородицы» (новгородская икона, XV век) Суббота акафиста; также Похвала Пресвятой Богородицы …   Википедия

 • Благовещение — «Благовещение», Фра Беато Анжелико, 1430 1432, Прадо. На заднем плане  архангел Михаил изгоняет из рая Адама и Еву после грехопадения, (от результатов которого будет спасать человечество зачинающийся в этот момент Иисус). Мария трактуется как… …   Википедия

 • Благовещенье Пресвятой Богородицы — «Благовещение», Фра Беато Анжелико, 1430 1432, Прадо. На заднем плане  архангел Михаил изгоняет из рая Адама и Еву после грехопадения, (от результатов которого будет спасать человечество зачинающийся в этот момент Иисус). Мария трактуется как… …   Википедия

 • Благовещенье — «Благовещение», Фра Беато Анжелико, 1430 1432, Прадо. На заднем плане  архангел Михаил изгоняет из рая Адама и Еву после грехопадения, (от результатов которого будет спасать человечество зачинающийся в этот момент Иисус). Мария трактуется как… …   Википедия

 • Похвала Богородицы — «Похвала Пресвятой Богородицы» (икона, XVIII век) Суббота акафиста; также Похвала Пресвятой Богородицы название праздника и чинопоследования Православной Церкви, совершаемого в субботу пятой седмицы Великого поста. Празднование установлено в IX… …   Википедия

 • Похвала Пресвятой Богородицы — «Похвала Пресвятой Богородицы» (икона, XVIII век) Суббота акафиста; также Похвала Пресвятой Богородицы название праздника и чинопоследования Православной Церкви, совершаемого в субботу пятой седмицы Великого поста. Празднование установлено в IX… …   Википедия

 • ГЕОРГИЙ РЕДЕСТСКИЙ — [греч. Γεώργιος Ραιδεστινός] (1 я пол. XVII в.), греч. мелург. Происходил из г. Родосто (ныне Текирдаг, Турция, см. Редест). Ученик еп. Мелхиседека Редестского. Лампадарий (ок. 1616 ок. 1629), а затем протопсалт (ок. 1629 1638) Великой ц. в К… …   Православная энциклопедия

Книги

Другие книги по запросу «Взбранной воеводе» >>