Апейрон


Апейрон

А́пейрон (греч. ἄπειρον, «бесконечное, беспредельное») — понятие древнегреческой философии, введённое Анаксимандром, означающее неопределённое, беспредельное и бесконечное первовещество. Апейрон у Анаксимандра является основой мира и существует в вечном движении. Апейрон — это бескачественная материя, всё возникло путём выделения из апейрона противоположностей (например, горячее и холодное).

Согласно Александру Афродизийскому, апейрон — это нечто промежуточное между воздухом, водой, огнём и землёй. Пифагорейцы называли апейроном беспредельное бесформенное начало, которое вместе с противоположным ему «пределом» является основой сущего.

Некоторые историки философии, возводящие происхождение материализма к древнегреческим мыслителям, указывают, что понятие апейрон стало одним из первых выражений для идеи о неопределённой субстанции, в дальнейшем приведшей к возникновению философского понятия материи. При этом выделяются «две линии материализма»: атомистическая, возводимая к Демокриту, согласно которой материя дискретна, состоит из конечных определённых атомов, являющихся пределом делимости вещества, и возводимая к Аристотелю, согласно которой материя есть сплошная неопределённая протяжённость, потенциально делимая до бесконечности. При учёте такого разделения понятие апейрон оказывается, действительно, в некотором смысле предшественником аристотелевского определения материи.

Содержание

Интересные факты

Есть мнение, что понятие «апейрон» было введено не самим Анаксимандром, а Платоном или Аристотелем, пересказывавшими его учение. (Лебедев, 1978)

См. также

Литература

 • Лебедев А. В. TO APEIRON: не Анаксимандр, а Платон и Аристотель // Вестник древней истории. — 1978. — № 1-2.

Ссылки


Wikimedia Foundation. 2010.

Синонимы:

Смотреть что такое "Апейрон" в других словарях:

 • АПЕЙРОН — (от греч. apeiron беспредельное, безграничное, безмерное) единственное вещественное первоначало и первооснова всего сущего (Анаксимандр). Истолкования: «мигма» смесь (земли, воды, воздуха и огня); «метаксю» нечто среднее (между огнем и воздухом) …   Философская энциклопедия

 • АПЕЙРОН —     АПЕЙРОН (греч. ἄπειρον, от ἀ отрицательная частица и πέρας конец, предел), термин древнегреческой философии, означающий «бесконечное»; в пифагорейско платоновском словоупотреблении означает также «неопределенное, неоформленное» (отсутствие… …   Античная философия

 • Апейрон — (гр. аpeiron – шексіз, бітпейтін) – Анаксимандр философиясында бастама, барлық бардың басы мен негізі , уақыт пен кеңістікте басы жоқ шексіз алғашқы материя. Апейрон сапасыз, бірақ барлық сапалы анықталған денелердің негізі болады; мәңгі… …   Философиялық терминдердің сөздігі

 • апейрон — протовещество Словарь русских синонимов. апейрон сущ., кол во синонимов: 2 • материя (50) • …   Словарь синонимов

 • АПЕЙРОН — (греч. apeiron бесконечное беспредельное), термин древнегреческой философии; у ранних философов свойство первоэлементов, у Платона и пифагорейцев синоним материи. Анализ понятия дан Аристотелем в Физике …   Большой Энциклопедический словарь

 • АПЕЙРОН — (греч. Α отрицательная частица, peiron предел, конец) понятие древнегреческой философии, обозначающее ‘беспредельное’. В ранних мифологических картинах мира (Веды, школа орфиков и т.д.) ‘беспредельное’ исполняло роль значимого космогонического… …   История Философии: Энциклопедия

 • АПЕЙРОН — (греч. а отрицательная частица, peiron предел, конец) понятие древнегреческой философии, обозначающее «беспредельное». В ранних мифологических картинах мира (Веды, школа орфиков и т.д.) «беспредельное» исполняло роль значимого космогонического… …   Новейший философский словарь

 • апейрон — (греч. ápeiron  бесконечное, беспредельное), термин древнегреческой философии; у ранних философов  свойство первоэлементов, у Платона и пифагорейцев  синоним материи. Анализ понятия дан Аристотелем в «Физике». * * * АПЕЙРОН АПЕЙРОН (греч. apeiron …   Энциклопедический словарь

 • АПЕЙРОН — понятие, введенное Анаксимандром для обозначения бесформенного первовещества, из которого состоят все вещи. Бесконечное многообразие вещей и миров возникло путем выделения из апейрона противоположностей и их борьбы. Этот термин обозначает то, что …   Тематический философский словарь

 • Апейрон — (греч. áреiron бесконечное)         в философии Анаксимандра неопределённое, беспредельное и бесконечное первовещество. Понятие А. было шагом вперёд в выработке понятия материи по сравнению с отождествлением перво вещества с одним каким либо… …   Большая советская энциклопедия

Книги

 • Античная философия, Тимощук В. С., Дворянов С. В., Шавкунов И. В.. "Античная философия"-экскурс в традицию античного философствования. В работе подробно разбираются концепции ведущих философов античности: онтология, космология, антропология, этика, эстетика,… Подробнее  Купить за 372 руб
 • Античная философия, и другие, , Дворянов, Сергей В., Тимощук, Алексей Станиславович. «Античная философия» — экскурс в традицию античного философствования. В работе подробно разбираются концепции ведущих философов античности: онтология, космология, антропология, этика,… Подробнее  Купить за 309 руб
 • Античная философия, Тимощук А. С., Дворянов С. В., Шавкунов И. В., Матвеев С. А.. «Античная философия» — экскурс в традицию античного философствования. В работе подробно разбираются концепции ведущих философов античности: онтология, космология, антропология, этика,… Подробнее  Купить за 278 руб
Другие книги по запросу «Апейрон» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.