Гимн Финляндии


Гимн Финляндии
Maamme
Наш край
Vårt land - front page.jpg
Обложка отдельного издания песни «Мой край»
Автор слов Йохан Людвиг Рунеберг, 1848
Композитор Фредрик Пациус, 1848
Страна Flag of Finland.svg Финляндия
инструментальное исполнение песни

Наш край (фин. Maamme, швед. Vårt land) — песня композитора Фредрика Пациуса на слова Йохана Людвига Рунеберга, национальный гимн Финляндии. Исполняется как на финском языке, так и с оригинальными словами Рунеберга на шведском.

Официального статуса песня не имеет, поскольку в Конституции Финляндии о национальном гимне ничего не сказано.

Содержание

История создания песни

После того, как в 1809 году Финляндия была присоединена к России, в стране начались существенные перемены, связанные с обретением некоторой государственной самостоятельности, становлением финского языка и самостоятельной, не зависящей ни от Швеции, ни от России культуры Финляндии. Национальное самосознание финнов проявилось, в частности, в том, что в большом количестве стали появляться стихотворения о любви к родине (как на шведском, так и на финском языке).

Портрет Йохана Людвига Рунеберга (1849)

Одним из наиболее известных и значительных поэтов Финляндии середины XIX века был Йохан Рунеберг (1804—1877), автор большого числа патриотических произведений, писавший на шведском языке. Позже он был назван национальным поэтом Финляндии. В 1846 году он написал стихотворение «Наш край» (швед. Vårt land), которое было представлено им студентам Хельсинкского университета. В 1848 году оно было опубликовано, став прологом к его циклу стихов «Рассказы прапорщика Столя»[fi], в которых Рунеберг выражал идеи морали, гуманизма, ответственности, патриотизма — и, одновременно, воспевал пейзажи родной страны. Говоря о бедности народа Финляндии и его способности довольствоваться малым, Рунеберг видел приход светлого будущего через развитие народа и его «взросление»[1].

Памятник в Хельсинки, посвящённый стихотворению Йохана Людвига Рунеберга «Мой край». Автор памятника — Вальтер Рунеберг, сын Йохана Рунеберга

Композитор Фредрик Пациус, эмигрант из Германии, положил стихотворение на музыку, и в мае 1848 года песня прозвучала в исполнении академического хора (на шведском языке). Современный вариант текста на финском языке, написанный в 1889 году, принадлежит Пааво Каяндеру[fi] (1846—1913), переводчику «Рассказов прапорщика Столя» на финский; перевод Каяндера, в свою очередь, в значительной степени основан на переводе этого стихотворения, сделанного в 1867 году Юлиусом Кроном (1835—1888).[источник не указан 741 день]

Эта песня так часто звучала на различных мероприятиях и по радио, что постепенно стала восприниматься как национальный гимн Финляндии. В 1915 году Александр Блок перевёл текст песни на русский язык.

«Рассказы прапорщика Столя» высоко ценились на территории всей Скандинавии вплоть до приобретения независимости Финляндией в 1917 году. Мелодию Пациуса на стихи Рунеберга также часто пели в Дании, Норвегии и Швеции.[источник не указан 741 день]

Эта же мелодия является мелодией гимна Эстонии[2].

Слова гимна Финляндии

Vårt land
Йохан Людвиг Рунеберг
(первоначальный вариант на шведском языке)

1.
Vårt land, vårt land, vårt fosterland,
Ljud högt, o dyra ord!
Ej lyfts en höjd mot himlens rand,
Ej sänks en dal, ej sköljs en strand,
Mer älskad än vår bygd i nord,
Än våra fäders jord.

2.
Vårt land är fattig, skall så bli
För den, som guld begär.
En främling far oss stolt förbi:
Men detta landet älska vi,
För oss med moar, fjäll och skär
Ett guldland dock det är.

3.
Vi älska våra strömmars brus
Och våra bäckars språng.
Den mörka skogens dystra sus,
Vår stjärnenatt, vårt sommarlju.
Allt, allt, vad här som syn, som sång
Vårt hjärta rört en gång.

4.
Här striddes våra fäders strid
Med tanke, svärd och plog.
Här, här, i klar som mulen tid.
Med lycka hård, med lycka blid.
Det finska folkets hjärta slog.
Här bars vad det fördrog.

5.
Vem täljde väl de striders tal.
Som detta folk bestod.
Då kriget röt från dal till dal.
Då frosten kom med hungers kval.
Vem mätte allt dess spillda blod
Och allt dess tålamod?

6.
Och det var här det blodet flöt,
Ja, här för oss det var,
Och det var här sin fröjd det njöt,
Och det var här sin suck det göt.
Det folk som våra bördor bar
Långt före våra dar.

7.
Här är oss ljuvt, här är oss gott,
Här är oss allt beskärt;
Hur ödet kastar än vår lott.
Ett land, ett fosterland vi fått,
Vad finns på jorden mera värt
Att hållas dyrt och kärt?

8.
Och här och här är detta land.
Vårt öga ser det här,
Vi kunna sträcka ut vår hand
Och visa glatt på sjö och strand
Och säga: se det landet där.
Vårt fosterland det är.

9.
Och fördes vi att bo i glans
Bland guldmoln i det blå,
Och blev vårt liv en stjärnedans.
Där tår ej göts, där suck ej fanns.
Till detta arma land ändå
Vår längtan skulle stå.

10.
O land, du tusen sjöars land,
Där sång och trohet byggt,
Där livets hav oss gett en strand,
Vår forntids land, vår framtids land.
Var för din fattigdom ej skyggt.
Var fritt, var glatt, var tryggt.

11.
Din blomning, sluten än i knopp,
Skall mogna ur sitt tvång;
Se, ur vår kärlek skall gå opp
Ditt ljus, din glans, din fröjd, ditt hopp.
Och högre klinga skall en gång
Vår fosterländska sång.

Maamme
Пааво Каяндер[fi]
(перевод на финской язык)

1.
Oi maamme, Suomi, synnyinmaa,
soi sana kultainen!
Ei laaksoa, ei kukkulaa,
ei vettä rantaa rakkaampaa,
kuin kotimaa tää pohjoinen,
maa kallis isien!

2.
On maamme köyhä, siksi jää,
jos kultaa kaivannet
Sen vieras kyllä hylkäjää,
mut meille kallein maa on tää,
sen salot, saaret, manteret,
ne meist on kultaiset.

3.
Ovatpa meille rakkahat
koskemme kuohuineen,
ikuisten honkain huminat,
täht’yömme, kesät kirkkahat,
kaikk’kuvineen ja lauluineen
mi painui sydämeen.

4.
Täss auroin, miekoin, miettehin
isämme sotivat,
kun päivä piili pilvihin
tai loisti onnen paistehin,
täss Suomen kansan vaikeimmat
he vaivat kokivat.

5.
Tään kansan taistelut ken voi
ne kertoella, ken?
Kun sota laaksoissamme soi,
ja halla näläntuskan toi,
ken mittasi sen hurmehen
ja kärsimykset sen?

6.
Täss on sen veri virrannut
hyväksi meidänkin,
täss iloaan on nauttinut
ja murheitansa huokaillut
se kansa, jolle muinaisin
kuormamme pantihin.

7.
Tääll' olo meill on verraton
ja kaikki suotuisaa,
vaikk onni mikä tulkohon,
maa isänmaa se meillä on.
Mi maailmass on armaampaa
ja mikä kalliimpaa?

8.
Ja tässä, täss' on tämä maa,
sen näkee silmämme.
me kättä voimme ojentaa
ja vettä rantaa osoittaa
ja sanoa: kas tuoss' on se,
maa armas isäimme.

9.
Jos loistoon meitä saatettais
vaikk' kultapilvihin,
mis itkien ei huoattais,
vaan tärkein riemun sielu sais,
ois tähän köyhäänkotihin
halumme kuitenkin.

10.
Totuuden, runon kotimaa
maa tuhatjärvinen
miss' elämämme suojan saa,
sa muistojen, sa toivon maa,
in ollos, onnes tyytyen,
vapaa ja iloinen.

11.
Sun kukoistukses kuorestaan
se kerran puhkeaa,
viel lempemme saa hehkullaan
sun toivos, riemus nousemaan,
ja kerran, laulus synnyinmaa
korkeemman kaiun saa.


Переводы на русский язык

Наш край
Перевод Александра Блока

Наш край, наш край, наш край родной, —
О, звук, всех громче слов!
Чей кряж, растущий над землёй,
Чей брег, встающий над водой,
Любимей гор и берегов
Родной земли отцов?

Ступай, надменный чужевер,
Ты звону злата рад!
Наш бедный край угрюм и сер,
Но нам узоры гор и шхер —
Отрада, слаще всех отрад,
Неоценённый клад.

Нам люб потоков наших рев,
Ручьёв бегущих звон,
Однообразный шум лесов,
Свет звёзд, прозрачность вечеров,
Всё, всё, чем слух был поражён,
Чем взор был полонён.

Здесь с мыслью, с плугом и с мечом
Отцы ходили в бой,
Здесь ночь за ночью, день за днём
Народный дух пылал огнем —
В согласье с доброю судьбой,
В борьбе с судьбою злой.

Кто счёт народным битвам вёл,
Когда всё вновь и вновь
Война неслась из дола в дол,
Мороз и глад за ним пришёл, —
Кто мерил пролитую кровь,
Терпенье и любовь?

Да, здесь, вот здесь та кровь текла,
За нас текла тогда,
Душа народа здесь цвела
И тяжким вздохом изошла
В давно прошедшие года
Под бременем труда.

Здесь — наше всё, здесь — светлый рай,
Отрада наших дней!
Как рок жестокий ни пытай —
Он всё при нас, родимый край.
Что ж нам любить ещё полней,
Святей и горячей?

И здесь, и там блуждает взор,
Я руку протяну —
Взгляни на радостный простор,
Вон берега, вон рябь озёр,
Взгляни на всё, как я взгляну
На милую страну.

И пусть на нас прольётся свет
Из тверди золотой,
Пусть станет жизнь игрой планет,
Где слёз не льют, где вздохов нет,
А всё — убогий край родной
Мы помянём с тоской.

О, край, многоозёрный край,
Где песням нет числа,
От бурь оплот, надежды рай,
Наш старый край, наш вечный край,
И нищета твоя светла,
Смелей, не хмурь чела!

Он расцветёт, твой бедный цвет,
Стряхнув позор оков,
И нашей верности обет
Тебе дарует блеск и свет,
И наша песнь домчит свой зов
До будущих веков.

Наша страна
Перевод Игоря Крайнюкова

Страна, страна, наша страна! —
Бесценные слова…
Долин и гор не знает свет,
Нет берегов, и озёр нет
Любимых больше, чем наш край,
Чем северный наш рай.

Чужак съязвит: «Ну и страна!
Роскошеств лишена»,
И гордо он пойдёт своей тропой,
Но мы так любим край родной,
Что шхеры, лес, простой ручей
Нам золота милей.

Нам по сердцу шум наших рек,
Ручьёв отчизны бег,
Шуршанье листьев, тёмный лес,
Свет звёзд и солнца луч с небес —
Всё то, чью песню и чей вид
Душа всегда хранит.

Отцы дрались за край родной
Умом, мечом, сохой.
Порой печаль, порой успех
Исходом битв бывали тех,
Но финнов сердца слышен стук,
Жив ныне этот звук!

Как описать лишений гнёт,
Что вынес тот народ,
Когда гостила здесь война,
И голод, смерть несла она?
Как его муки измерять,
Терпенье описать?

Здесь место то, где кровь лилась,
Да, здесь рекой неслась.
Здесь место то, где радость знал,
Здесь место то, где тяжело вздыхал
Народ, что в свои дни, в свой час
Страдал порой за нас.

Здесь любо нам, здесь наш покой,
Здесь радостно нам жить.
Наш край назначен нам судьбой,
Не нужен жребий нам другой,
Ведь что другое может быть,
Что сможем так любить?

Вот наше место, здесь оно,
Мы видим здесь его.
Мы можем указать рукой
На море, на берег морской,
Сказать: «Смотри! Что за страна!
Отчизна нам она!»

Пусть даже будем жить в раю,
Прекраснейшем краю,
Где жёлтый крест, где синий цвет,
Где радость есть, печали нет,
Мы будем вспоминать с тоской
Убогий край родной.

О, тысячи озёр страна,
Тебе душа верна.
Здесь наша пристань, наш приют,
Отцы здесь жили, сыновья умрут,
И твоя бедность не порок,
Родимый уголок.

В оковах ты, и твой цветок
Пока ещё росток,
Но наши вера и любовь
Помогут, зацветёшь ты вновь,
И зазвучат эти слова,
Придёт и их пора.

Интересные факты

Название «Гимн Финляндии» носит также одна из частей симфонической поэмы Яна Сибелиуса «Финляндия». Эта музыка со словами Вейкко Коскенниеми также предлагалась на роль действующего гимна страны.

Примечания

 1. Клинге М. Йохан Людвиг Рунеберг // Сто замечательных финнов. Калейдоскоп биографий = 100 suomalaista pienoiselämäkertaa venäjäksi / Ред. Тимо Вихавайнен (Timo Vihavainen); пер. с финск. И. М. Соломеща. — Хельсинки: Общество финской литературы (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura), 2004. — 814 с. — ISBN 951-746-522-X. — Электронная версия книги на сайте Финского биографического общества.
 2. Государственные символы Эстонии — сайт президента Эстонской Республики

Ссылки

Логотип Викитеки
В Викитеке есть тексты по теме
Гимн Финляндии

Wikimedia Foundation. 2010.

Смотреть что такое "Гимн Финляндии" в других словарях:

 • Гимн Аландских островов — Ålänningens sång Песнь аландцев Автор слов Йун Гранделль, 1922 Композитор Юхан Фридольф Хагфорс, 1922 Страна …   Википедия

 • Гимн ливов — (Моя Родина, латыш. «Mana tēvzeme», лив. Min izāmō) национальный гимн ливской народности. Слова патриотического содержания гимна Карлис Сталте (латыш. Kārlis Stalte) сочинил в 1923 году, готовясь к празднику открытия ливского флага в 1923 году 18 …   Википедия

 • Гимн Эстонии — Mu isamaa, mu õnn ja rõõm Му исамаа, му ынн я рыым Отчизна моя, моё счастье и радость Автор слов Йохан Вольдемар Янсен Композитор Фредрик Пациус, 1848 Страна …   Википедия

 • Музыка Финляндии — Содержание 1 Исторические аспекты 2 Литература 2.1 Зарождение 2.2 Реализм …   Википедия

 • Литература Финляндии — Литература Финляндии  термин, под которым обычно понимают устные народные традиции Финляндии, в том числе народную поэзию, а также литературу, написанную и изданную в Финляндии. До середины XIX века основным языком литературы Финляднии был… …   Википедия

 • История Финляндии — Содержание 1 Хроника финской истории …   Википедия

 • Культура Финляндии — вобрала в себя как наследие тех языческих времён, когда почитались «духи природы» и «силы земли», так и возникшие позже христианские обычаи и праздники …   Википедия

 • Транспорт в Финляндии — Сеть автомобильных и железных дорог на карте Финляндии Транспорт и транспортная инфраструктура занимают важное место в экономике Финляндии. Транспортная система Финляндии считается хорошо продуманной …   Википедия

 • Экономика Финляндии — Экономические показатели Валюта Евро (EUR) 1999 год, до этого финляндская марка Международные организации ВТО, ЕС Статистика ВВП (номинальный) 186 млрд. долларов США …   Википедия

 • Население Финляндии — по состоянию на конец мая 2012 года по предварительным данным Статистического центра составляло 5 408 917 человек[1]. Содержание 1 Данные предыдущих лет 2 Национальный состав …   Википедия

Книги

 • Демон, Лермонтов Михаил Юрьевич. "Я сердцем твой, - всегда и всюду твой!"Не к женщине обращена эта строка великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841) - к Кавказу." Кавказ делается его поэтической родиной"… Подробнее  Купить за 272 руб
 • Демон (изд. 2017 г. ), Лермонтов Михаил Юрьевич. `Я сердцем твой, - всегда и всюду твой!` Не к женщине обращена эта строка великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841) - к Кавказу.`Кавказ делается его поэтической родиной`… Подробнее  Купить за 252 грн (только Украина)