Οὐδὲ ὄναρ ἄν ποτε παθεῖν.


Οὐδὲ ὄναρ ἄν ποτε παθεῖν.
οὐδὲ ὄναρ ἄν ποτε παθεῖν.

Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний. Т.Т. 1—2. Ходячие и меткие слова. Сборник русских и иностранных цитат, пословиц, поговорок, пословичных выражений и отдельных слов. СПб., тип. Ак. наук.. . 1896—1912.

Смотреть что такое "Οὐδὲ ὄναρ ἄν ποτε παθεῖν." в других словарях:

  • не снилось — (не видал и во сне не только наяву) иноск.: никак не думал, и в голову никак не приходило Ср. ούδέ όναρ άν ποτε παθείν. И во сне никогда не испытать. Plut. Philos. 18. См. есть много, друг Горацио …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

  • Не снилось — (не видалъ и во снѣ не только на яву) иноск. никакъ не думалъ, и въ голову никакъ не приходило. Ср. οὐδὲ ὄναρ ἄν ποτε παθεῖν. Пер. И во снѣ никогда не испытать. Plut. Philos. 18. См. Есть много, друг Горацио, на небе и земле, О чем во сне не… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)